Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

OECD zverejnila najnovšie vydanie správy o vede, technike a inováciách

Správa OECD. Zdroj: EC

Správa STI Outlook 2023 o globálnych trendoch vo vede a technike a inováciách (STI) bola zverejnená 16. marca 2023.

Vlajková dvojročná správa OECD je kľúčovým zdrojom informujúcim o politike STI, pretože sleduje globálne vzorce a ich potenciálne dôsledky na národné a medzinárodné politiky.

Tento rok sa pozornosť sústredí na transformáciu energetických, agropotravinárskych a mobilitných systémov, podporu investícií do nízkouhlíkových technológií a medzinárodnú spoluprácu pri rastúcom geopolitickom napätí.

Európska komisia a OECD usporiadali 16. marca 2023 verejné podujatie, na ktorom sa skúmali dôsledky globálnych trendov podrobne popísaných v pripravovanej správe.

Viac informácií:

OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://research-and-innovation.ec.europa.eu, zverejnené: 17. 3. 2023, autor: rpa