Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Odštartoval siedmy ročník Ceny Dionýza Ilkoviča

Zľava Ľubomíra Krajčová, Mariana Straková a Gabriela Podracká, laureátky minuloročnej Ceny Dionýza Ilkoviča. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Odštartoval siedmy ročník Ceny Dionýza Ilkoviča. Nadácia Dionýza Ilkoviča každoročne oceňuje výnimočných pedagógov, ale aj nepedagogických pracovníkov, ktorí sa v rámci mimoškolskej činnosti venujú mladým ľuďom a rozvíjajú ich talent a zručnosti v prírodných vedách.

Od stredy 14. júna 2023 môžete nominovať všetkých, ktorí svoju prácu berú nielen ako povolanie, ale i ako poslanie. Nominácie budú otvorené do 13. septembra 2023.

„Na Slovensku je práca kvalitných pedagógov a pedagogičiek dlhodobo podceňovaná, nedostáva sa im zaslúženého uznania. Práve preto Nadácia Dionýza Ilkoviča každoročne zviditeľňuje, verejne oceňuje a aj odmeňuje tých najlepších prírodovedných učiteľov, ktorí sa deťom venujú počas mimoškolskej činnosti – v čase, keď by sa vlastne vôbec nemuseli,“ vysvetľuje Martin Plesch, pracovník Fyzikálneho ústavu SAV, odborný garant ocenenia a predseda poroty, ktorá nominácie hodnotí.

Výnimočných pedagógov či nepedagogických pracovníkov môže nominovať ktokoľvek. O Cenu Dionýza Ilkoviča sa môžu uchádzať jednotlivci, ktorí aktívne podporujú žiakov a žiačky základných a stredných škôl v rámci mimoškolskej činnosti, a to v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika a biológia.

Slávnostný galavečer, počas ktorého vyhlási nadácia víťazov a udelí Cenu Dionýza Ilkoviča, sa uskutoční začiatkom novembra tohto roku.

Minulý rok zvíťazila biológia

Minulý rok bolo na Cenu Dionýza Ilkoviča nominovaných 43 mentorov a mentoriek z celého Slovenska. Odborná porota spomedzi nich vybrala tri finalistky, ktoré si ocenenie prevzali na slávnostnom galavečere v bratislavskej Redute. Na odovzdávaní sa zúčastnili aj štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Finalistkami 6. ročníka sa stali učiteľky chémie Gabriela Podracká z Košíc a Ľubomíra Krajčová z Hlohovca. Absolútnou víťazkou sa stala Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi.

Ako budú finalisti vyberaní?

Výnimočných mentorov a výnimočné mentorky možno nominovať cez formulár na webe www.nadaciadi.sk. Môže tak urobiť ktokoľvek, kto vníma ich prácu a pridanú hodnotu. Najčastejšie sú to kolegovia, riaditelia škôl alebo bývalí či súčasní študenti.

Finalistov spomedzi nominovaných z celého Slovenska následne vyberá odborná porota, ktorá ich pôsobenie a prínos hodnotí na základe dĺžky trvania a udržateľnosti mimoškolskej činnosti, jej výsledkov, rozsahu, ale v neposlednom rade inovatívneho prístupu.

Do poroty okrem jej predsedu zasadnú aj Ivo Čáp zo Žilinskej univerzity, Tomáš Opatrný z Univerzity Palackého v Olomouci a trojica pedagógov z Univerzity Komenského v Bratislave – František Kundracik, Miroslava Slaninová a Radovan Šebesta.

Cena Dionýza Ilkoviča je udeľovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Finalisti a víťaz ocenenia získajú nielen vecné ceny, ale rozdelia si tiež finančnú odmenu vo výške 6 000 eur.

Projekt finančne podporila aj Nadácia SPP.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 27. 6. 2023, autor: rpa