Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ocenenie excelentných vedcov ESET Science Award má tohtoročných laureátov

Laureáti ocenenia ESET Science

Medzinárodná komisia, ktorej predsedá laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne, vybrala laureátov ocenenia ESET Science Award. V hlavnej kategórii, Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, si ocenenie priamo z rúk profesora Kipa Thorna prebral materiálový fyzik Ján Dusza. Laureátom kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stal Ladislav Valkovič a v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg si ocenenie prevzal Jozef Zajac.

16. októbra 2021 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia ESET Science Award, a to v troch kategóriách – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Ocenenie už po tretí rok skladá poctu špičkovým vedcom a vedkyniam, ktorí sú zosobnením excelentnej vedy na Slovensku aj v medzinárodnom meradle a ich vedecká práca a výsledky sú prínosom pre rôzne sféry života spoločnosti.

Predseda medzinárodnej komisie Kip Thorne, ktorý odovzdal ocenenia v dvoch hlavných kategóriách, ocenil po finálnom zasadnutí komisie svetovú úroveň slovenských vedcov: „Výber laureátov bol aj tento rok nesmierne náročný, keďže všetci finalisti sú vo svojich oblastiach excelentní. Laureátom ale aj finalistom ocenenia prajem, aby pre svoj výskum nachádzali podporu autorít rovnako ako verejnosti.“

Laureáti všetkých troch kategórií sú vyberaní na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria aj aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, ale aj komunikácia a popularizácia, spolupráca s inými vedeckými odbormi, ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov a mnohé ďalšie.

Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti ESET, Richard Marko: „Laureáti, ale aj finalisti ocenenia ESET Science Award opakovane dokazujú svetovú úroveň vedy na Slovensku. Ich práca je bez ohľadu na oblasť, ktorej sa venujú, nesmierne dôležitá, a to na Slovensku aj vo svete. Spoločnosť dnes čelí zásadným globálnym výzvam, vrátane šíriacich sa dezinformácií a nedôvery vo vedu a jej výsledky. Naša dôvera vo vedcov a vedkyne však zostáva silná a sme radi, že môžeme ich činnosť aj naďalej podporovať. Veríme, že vedci a vedecké poznatky posúvajú našu krajinu vpred.“

Slávnostného galavečera sa tento rok zúčastnila aj medzinárodná komisia, ktorá vyberala laureátov dvoch hlavných kategórií – Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Členmi medzinárodnej komisie boli okrem profesora Kipa Thorna aj biologička Fiona Watt, chemička a filantropka Hana Dvořáková, profesor anorganickej chémie Ralf Riedel a profesor matematiky Tibor Krisztin. Laureáta kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg vybrala domáca komisia, zložená zo zástupcov slovenských univerzít.

O laureátoch ocenenia ESET Science Award ale nerozhodovali iba odborné komisie. Svoju laureátku si vybrala aj verejnosť, a to prostredníctvom online hlasovania. Favoritkou slovenskej verejnosti sa tento rok stala biochemička Katarína Mikušová, ktorá sa na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UK venuje výskumu bacila, ktorý spôsobuje tuberkulózu.

Ján Dusza, laureát kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Ján Dusza pôsobí na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Celý svoj profesionálny život sa venuje výskumu a vývoju progresívnych keramických materiálov. Tie si vďaka svojim vlastnostiam nachádzajú uplatnenie v najnáročnejších podmienkach z hľadiska teploty a mechanického namáhania v agresívnom prostredí. Rodák z Gemera pochádza z roľníckej rodiny, no vďaka strýkovi sa dostal k štúdiu fyziky. Významne ho ovplyvnil aj pobyt v Stuttgarte, toho času na jednom z najlepších pracovísk na svete pre výskum v oblasti progresívnych keramických materiálov. Celá jeho vedecká kariéra je spojená s Košicami. Tam spolu s kolegami založili aj Výskumné centrum PROMATECH, ktoré produkuje výsledky svetovej úrovne.

Viac informácií o Jánovi Duszovi.

Ladislav Valkovič, laureát kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Ladislav Valkovič sa na Ústave merania Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave a v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite zaoberá tým, ako čo najrýchlejšie, najpresnejšie a neinvazívne merať metabolizmus srdca a iných vnútorných orgánov. Ladislav Valkovič pracuje na vývoji a aplikácii neinvazívnych metód merania metabolizmu tkanív pomocou magnetickej rezonancie, pričom v poslednom čase sa zameriava najmä na ľudské srdce. Za svoje doteraz najväčšie úspechy považuje vývoj rýchlej metódy meranie metabolických procesov vo svale, ktorá ich umožňuje merať aj počas cvičenia, a neinvazívnej metódy na meranie metabolických procesov v pečeni. Po štúdiu biomedicínskeho inžinierstva v Žiline pôsobil na Lekárskej univerzite vo Viedni a na Slovenskej akadémii vied. Počas výskumného pobytu v Zürichu sa dostal k téme metabolického zobrazovania. Od roku 2015 okrem Slovenskej akadémie vied pracuje na meraní metabolizmu srdca aj na Univerzite v Oxforde.

Viac informácií o Ladislavovi Valkovičovi.

Jozef Zajac, laureát kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg

Jozef Zajac je dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, kde sa venuje téme progresívnych výrobných technológií. Práve tie sa v priemysle využívajú už niekoľko desaťročí, no najlepšie roky majú podľa Jozefa Zajaca ešte pred sebou. Na rozdiel od konvenčných metód obrábania materiálov totiž nie sú založené na mechanickej práci, ale na fyzikálnych, chemických a netradičných pohybových princípoch, ako je obrábanie s využitím vodného prúdu, laseru, plazmy, ultrazvuku a podobne. V mnohých prípadoch ide podľa profesora Zajaca o jediný možný spôsob výroby súčiastky. Z pohľadu univerzitného pedagóga Jozef Zajac zdôrazňuje význam prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou. Jeho fakulta dosahuje až 99-percentú úspešnosť zamestnania absolventov do troch mesiacov od skončenia štúdia, pričom 70 až 80 % z nich aj ostáva pracovať na Slovensku.

Viac informácií o Jozefovi Zajacovi.

Zdroj: https://www.esetscienceaward.sk, zverejnené: 21. 10. 2021, autor: rpa