Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Obväz z nového nanomateriálu pomôže liečiť popáleniny a kožné infekcie

Dominik Rejman

Chemici, mikrobiológovia a technici z rôznych inštitúcií spojili sily a výsledkom je úplne nový typ obväzového nanomateriálu s antibiotickým účinkom. Svoje využitie by mohol nájsť v liečbe popálenín a kožných rán s bakteriálnou infekciou. Materiál nazvaný NANO LPPO sa osvedčil v prvej experimentálnej fáze, overiť ho ešte musí klinické testy. Na prevedení výskumu do praxe teraz pracujú transferové spoločnosti Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR a Univerzity Karlovej. Výsledky vedeckej štúdie zverejnil časopis Scientific Reports.

Stále viac kmeňov baktérií odoláva bežným antibiotikám, chemici preto neustále hľadajú nové antibakteriálne zlúčeniny. Jednou z nádejných látok sú tzv. Lipofosfonoxiny (LPPO) vyvinuté v tíme Dominika Rejman z Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR v spolupráci s Liborom Krásnym z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Ako uviedol Dominik Rejman: „Lipofosfonoxiny predstavujú veľkú nádej pre novú generáciu antibiotík. Nemusí prenikať do baktérií, ale pôsobí na povrchu, kde narúšajú bakteriálnu bunkovú membránu. Vďaka tomu sú schopné ničiť baktérie účinne a rýchlo.“ Ich veľkou výhodou navyše je, že baktérie si na ne len tak nezvyknú. Ako doplnil Libor Krásny: „V experimente trvajúcom niekoľko týždňov sme nenašli baktérie odolné voči týmto látkam, zatiaľ čo proti známym antibiotikám vznikala rezistencie relatívne ľahko.“

Vlákenka proti baktériám

Látky LPPO majú potenciál najmä tam, kde je potreba okamžitý cielený zásah – napríklad v prípade spomínaných kožných infekcií. Lenže ako je na ranu aplikovať? Pre praktické použitie bolo potrebné nájsť vhodný materiál, ktorý by LPPO naniesol na koži. Takým vhodným materiálom sa ukázala polymérne nanovlákna vyvinutá v tíme Davida Lukáša z Technickej univerzity v Liberci.

Ako vysvetlil David Lukáš z Technickej univerzity v Liberci: „Výskum a vývoj NANO LPPO materiálu nadväzuje na klinické hodnotenia zdravotníckej pomôcky NANOTARDIS, ktoré sme nedávno úspešne dokončili v spolupráci s Krajskou nemocnicou v Liberci, Fakultnou nemocnicou Královské Vinohrady a Bulovkou.“

Liečba by mala fungovať vďaka tomu, že sa nanomateriál pôsobením enzýmov rozloží na neškodné molekuly, pričom LPPO bude jeho pevnou súčasťou a uvoľní sa z neho práve pri rozklade. Ten by sa mal navyše značne urýchliť v prítomnosti baktérií, ktoré produkujú rozkladné enzýmy. Ako doplnil Dominik Rejman: „To znamená, že čím viac baktérií je v rane, tým rýchlejšie sa materiál rozloží, a tým viac aktívnych látok sa uvoľní do postihnutého miesta a podporí hojenie a regeneráciu mäkké tkanivá.“

Schopnosť NANO LPPO zabrániť infekciám v rane a urýchliť ich hojenie overili experimenty na myšiach modeloch. Ako doplnil odborník na hojenie rán Peter Gál z 3. Lekárskej fakulty UK: „Tam, kde sme ich použili, k rozšíreniu infekcie prakticky nedošlo. Ak dopadnú klinické testy dobre, môže to znamenať veľký pokrok v liečbe popálenín a iných vážnych poranení, kde infekcia predstavujú akútnu hrozbu a závažnú komplikáciu liečby.”

Z aplikačného hľadiska je materiál NANO LPPO zaujímavý pre výrobcov liekov a zdravotníckych pomôcok. Na jeho uvedenie do praxe teraz spolupracujú IOCB TECH (dcérska spoločnosť Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR) a Charles University Innovations Prague (dcérska spoločnosť UK).

Materiál Nanotardis

Zdroj: https://www.avcr.cz, zverejnené: 1. 10. 2021, autor: rpa