Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Oblasti nového Akčného plánu pre otvorenú vedu 2023-2024

Akčný plán pre otvorenú vedu 2023-2024

Na Slovensku máme od roku 2021 Národnú stratégiu pre otvorenú vedu, ktorej cieľom je zlepšiť dostupnosť výsledkov slovenskej vedy a zmeniť nastavenie výskumných a hodnotiacich procesov smerom k vyššej transparentnosti, reprodukovateľnosti a integrite.

Stratégia sa implementuje cez dvojročné Akčné plány. Práve pripravujeme nový Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2023-2024 a obraciame sa na všetkých aktérov výskumného ekosystému. Povedzte nám, čo je pre Vás prioritou v oblasti rozvoja otvorenej vedy!

Aké problémy sú pre Vás najpálčivejšie? Aké riešenia by ste radi videli uplatnené v praxi? Svoje názory a podnety k tvorbe Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2023-2024 môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 16. 2. 2023, autor: rpa