Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

O bilaterálnej spolupráci SAV s francúzskymi vedeckými inštitúciami

Titulný obrázok

O rozšírení vzájomnej spolupráce v oblasti vedy a výskumu medzi Francúzskou republikou a Slovenskou akadémiou vied hovorili 12. júla 2021 na prijatí u predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka radca Veľvyslanectva Francúzskej republiky pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Jean-Marc Cassam Chenai a francúzsky atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Yan Pautrat. Na rokovaní boli prítomní aj zástupca podpredsedníčky SAV pre medzinárodné styky Tomáš Hromádka a člen predsedníctva SAV Michal Kšiňan.

Francúzska delegácia sa zoznámila s novým vedením SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce a ocenila doterajšiu spoluprácu. Predseda SAV Pavol Šajgalík navrhol možnosti ďalšej spolupráce v troch oblastiach – podľa vzoru CNRS (Národné vedecko-výskumné centrum) spoluprácu štyroch najväčších slovenských univerzít so SAV, kooperáciu na spoločných slovensko-francúzskych projektoch najmä v oblasti excelentného výskumu, napr. pri ERC projektoch a rovnako aj návrh na podpísanie nového memoranda o spolupráci s CNRS. Obe strany sa zaujímali aj o podporu programov PhD študentov. Do začiatku septembra 2021 sa zástupcovia francúzskej strany a SAV zaviazali vytypovať hlavné oblasti spolupráce. T. Hromádka vyslovil prosbu o pomoc zo strany francúzskej ambasády pri vybavovaní víz pre pracovníkov a študentov zo SAV, ktorí nie sú občanmi Schengenu. Francúzska strana prisľúbila pomoc francúzskych vedeckých inštitúcií pri možnostiach zvýšiť zapojenie vedcov SAV do európskych schém vedeckej spolupráce pri výskumných projektoch. Zástupcovia SAV predstavili program Mobility, vďaka ktorému majú naši vedci možnosť pobytu vo francúzskych vedeckých inštitúciách.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 13. 7. 2021, autor: rpa