Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový štvorodrazový rtg monochromátor pre vysokorozlišovaciu rtg difrakciu

Fyzikálny ústav SAV

Tím vedcov z Fyzikálneho ústavu SAV vyvinul nový štvorodrazový rtg monochromátor, ktorý má vyššiu priepustnosť zložky rtg žiarenia Kα1 ako Bartelsov monochromátor, pričom efektívne potlačí zložku Kα2.

Nový štvorodrazový rtg monochromátor na vysokorozlišovaciu rtg difrakciu obsahuje dva monolitické kanálikové monochromátory z rovnakého materiálu (monokryštál germánia alebo monokryštál kremíka). Tie sú prispôsobené na využitie dvoch rôznych difrakčných kryštalografických rovín (111) a (220), pričom druhý monolitický kanálikový monochromátor je natočený voči prvému monochromátoru o uhol rovný rozdielu Braggových uhlov difraktujúcich kryštalografických rovín (220) a (111).

Pôvodcovia hľadajú priemyselných partnerov pre licencovanie daného riešenia.

Viac informácií:

 Prešporský podnikateľ – Štvorodrazový RTG monochromátor pre vysokorozlišovaciu RTG difrakciu

Zdroj: SAV, zverejnené: 17. 12. 2021, autor: rpa