Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový spoločný úrad na modernizáciu Galilea

Európska komisia (EK), Európska vesmírna agentúra (ESA) a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) zriadili spoločný úrad, ktorý má pomôcť riadiť a rozvíjať európsky globálny systém satelitnej navigácie Galileo. Spoločný úrad bude podporovať Komisiu pri riadení programu a uľahčovať koordináciu s ESA a EUSPA. Cieľom spojenia je zvýšiť výkonnosť programu Galileo. Spoločný úrad bude pomáhať koordinovať proces riadenia rizík na úrovni programu. Zároveň bude zabezpečovať, aby sa riziká mohli riešiť bez oneskorenia alebo prekročenia nákladov. Spoločná kancelária pomôže programu Galileo rozvíjať sa v rýchlo sa meniacom a konkurenčnom prostredí a predstavuje nový začiatok spolupráce medzi EK, ESA a EUSPA. Úrad bude pozostávať z troch zamestnancov každej organizácie, ktorí budú pracovať pod vedením Komisie.

Galileo

Ide o globálny systém satelitnej navigácie (GNSS), ktorý poskytuje služby lokalizácie, navigácie a určovania času. Galileo poskytuje užívateľom služby vysoko presných lokalizačných a synchronizačných informácií a zohľadňuje tiež potreby a požiadavky v oblasti bezpečnosti. Galileo funguje od decembra 2016, keď začal ponúkať prvé služby verejným orgánom, podnikom a občanom.

Používatelia GNSS sa doteraz museli spoliehať na necivilné satelitné systémy – americký GPS alebo ruský GLONASS. Vďaka Galileu majú teraz k dispozícii novú, spoľahlivú alternatívu, ktorá na rozdiel od týchto ostatných programov zostáva pod civilnou kontrolou. Program je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný so všetkými existujúcimi a plánovanými GNSS. Zároveň aby bol interoperabilný s GPS a GLONASS.

Zdroj: https://ec.europa.eu/, zverejnené: 4.10.2021, autor: kha