Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový prehľad ponúk na financovanie energetických inovácií vo Švajčiarsku do roku 2022

Publikovaná bola aktualizovaná správa „Ponuky financovania inovácií v energetickom sektore pre švajčiarske spoločnosti a výskumné ústavy“ 2021 – 2022, ktorá je k dispozícii na webovej stránke Federálneho úradu pre energiu (BFE). Počas celého procesu vývoja od základného výskumu cez demonštračné projekty až po trh bude predstavených veľa ponúk financovania inovácií. Spoločnosti, výskumné inštitúcie a ďalšie zainteresované strany môžu rýchlo získať prehľad o relevantných ponukách financovania v energetickom sektore.

Nové vydanie správy sa zameriava výlučne na programy financovania. Boli začlenené nové programy týkajúce sa energetiky, napríklad Program financovania výskumu BFE SWEET, Stimulačný program „Inovatívne Švajčiarsko“ od Innosuisse a nový rámcový program Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2021–2027 (Horizont Európa).

Pokiaľ ide o program Horizont Európa a súvisiace európske partnerstvá, rok 2021 bude rokom prechodu, v ktorom sa bude rokovať aj o účasti Švajčiarska. Horizont Európa v súčasnosti predpokladá prvé výzvy na predkladanie ponúk od apríla 2021. Rôzne partnerstvá sa začnú realizovať koncom roku 2021.

Viac informácií

Správa: Angebote der Innovationsförderung im Energiebereich 2021-2022 für Schweizer Firmen und Forschungsinstitute. Ausführlicher Bericht inklusive Kurzfassung

Správa: Angebote der Innovationsförderung im Energiebereich 2021-2022 für Schweizer Firmen und Forschungsinstitute. Kurzfassung

Prehľad: Angebote der Innovationsförderung im Energiebereich 2021-2022 für Schweizer Firmen und Forschungsinstitute. Übersicht Förderprogramme

Projektförderung - Bild 1 d

Zdroj: BFE; https://energeiaplus.com, zverejnené: 1.4.2021, autor: rpa