Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový podporný program pre výskum jadrovej fúzie Nemecko

Program financovania výskumu jadrovej fúzie v Nemecku. https://www.bundesregierung.de

 Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) predstavilo dňa 5. septembra 2023 nový program financovania výskumu jadrovej fúzie s názvom „Obrovská príležitosť pre klímu, energie a rast.“

Nový program jadrovej syntézy s názvom „Obrovská príležitosť pre klímu, energie a rast“ predstavila spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum Bettina Stark-Watzinger. Základom je pozičný dokument o výskume fúzie, ktorý predstavilo „Spolkové ministerstvo školstva a výskumu“ (BMBF) už v júni 2023.

Spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum Bettina Stark-Watzinger uviedla: „Energetická kríza nám ukázala, aké dôležité sú čisté, spoľahlivé a cenovo dostupné dodávky energie. Jadrová fúzia je obrovská príležitosť vyriešiť všetky naše energetické problémy. S naším novým programom financovania jadrovej fúzie chceme v nasledujúcich piatich rokoch, masívne a technologicky neutrálnym spôsobom, investovať do fúzie celkovo viac ako 1-miliardu EUR a spoločne s priemyslom vytvoriť jednotný ekosystém jadrovej fúzie tak, aby sa elektráreň na jadrovú syntézu v Nemecku mohla čo najrýchlejšie stať realitou. Otázka už nestojí tak, či fúzia príde, ale tak, či bude pri tom aj Nemecko a práve to je mojím cieľom.“

Nový program financovania jadrovej syntézy s objemom 370-miliónov EUR do roku 2028 posilňuje prebiehajúce aktivity „Spolkového ministerstva vzdelávania a výskumu“ (BMBF) vo výskumných inštitútoch „Institut für Plasmaphysik (IPP),  Karlsruher Institut für Technologie (KIT) a Forschungszentrum Jülich (FZJ). Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) tak bude podporovať magnetickú, aj laserovú fúziu technologicky neutrálnym spôsobom.

V máji tohto roku prijala spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum Bettina Stark-Watzinger memorandum „Komisie expertov pre laserovú fúziu“. Memorandum popisuje potenciál Nemecka, ako priemyselnej a výskumnej lokality s ohľadom na laserovú fúziu a definuje potreby ďalšieho výskumu na ceste k prvej elektrárni jadrovej fúzie. Na základe tohto memoranda bol v júni predstavený „Pozičný dokument” Spolkového ministerstva vzdelávania a výskumu (BMBF) o výskume jadrovej syntézy. Pozičný dokument, ktorý je základom pre nový program, popisuje rámcové podmienky, podľa ktorých sa elektráreň jadrovej syntézy stane čoskoro realitou.

Prostredníctvom agentúry pre skokové inovácie „SPRIND“ bude založená aj dcérska spoločnosť „Pulsed Light Technologies GmbH“, do ktorej sa v priebehu nasledujúcich piatich rokov preinvestuje až 90-miliónov EUR z fondov Spolkového ministerstva vzdelávania a výskumu (BMBF). „Pulsed Light Technologies“ bude, v spolupráci so súkromným sektorom, napredovať vo vývoji infraštruktúry pre laserom riadenú fúziu.

Nemecká Spolková vláda intenzifikuje výskum jadrovej fúzie

Spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum Bettina Stark-Watzinger ďalej  zdôraznila: „Súčasné obdobie klimatických zmien a energetickej krízy jasne ukazuje že čisté, spoľahlivé a cenovo dostupné dodávky energií majú pre všetkých spotrebiteľov, ale aj pre našu spoločnosť ako celok, pre hospodársky rast a pokrok mimoriadny význam. Z tohto dôvodu Nemecká Spolková vláda investuje s veľkým nasadením do rozširovania obnoviteľných energií a zároveň do inovatívnych energií budúcnosti a to sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak sa výrazne zvýši financovanie výskumu jadrovej syntézy tak, aby sa vyriešili technologické výzvy na ceste k novej elektrárni jadrovej fúzie.“

Viac ako miliarda EUR na výskum fúzie do roku 2028

Stark-Watzinger chce výrazne rozšíriť výskum magnetickej aj laserovej fúzie. Základom je stanovisko, ktoré  ministerstvo predložilo v júni. Nový program financovania výskumu s objemom 370-miliónov EUR do roku 2028 posilňuje doterajšie aktivity Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF) pre  výskum v horeuvedených výskumných inštitúciách.  Spolu s prostriedkami, ktoré sú už vyčlenené na financovanie výskumných inštitúcií, poskytne Nemecká Spolková vláda do roku 2028 viac ako jednu miliardu eur na výskum fúzie a tým dáva jasný signál na spustenie novej elektrárne v Nemecku.  

Ako ďalej uviedla Bettina Stark-Watzinger: „V súčasnosti je dôležité využiť  dobrú východiskovú pozíciu s ambíciami, bez ideológie a s otvorenosťou  voči novým technológiám.“ Mnohé z potrebných technológií už existujú, najmä v oblasti magnetov, laserov a výstavby elektrární. Hlavným cieľom bude teraz „spojiť sily a aktérov“ prostredníctvom aktivít, ktoré už prebiehajú v oblasti výskumu  jadrovej fúzie.

Posilniť nemecký priemysel

Spolková ministerka školstva a výskumu (BMBF) Bettina Stark-Watzinger chce vytvoriť podmienky, aby nemecké firmy mohli stavať aj elektrárne pre jadrovú fúziu. Takzvaný „ekosystém fúzie“ s priemyslom umožní spoločnostiam získať prístup k potrebnému „know-how“ výskumných ústavov, ako aj nevyhnutnej infraštruktúre. Zdôraznila tiež, že  toto spojenie je obrovskou príležitosťou pre Nemecko, pre klímu, energetiku a ekonomický rast. „Spolkové ministerstvo školstva a výskumu“ (BMBF) sa venuje výskumu jadrovej fúzie už dlhodobo, prostredníctvom financovania výskumu v objeme viac ako 140-miliónmi EUR ročne a v súčasnosti by sa mali investície ešte zvýšiť investície. Prostredníctvom „Wendelstein 7-X“ v Greifswalde má už dnes Nemecko najväčšie zariadenie pre jadrovú syntézu typu na fúziu „Stellarator“ na svete. Cieľom výskumu je zistiť, či sa dá použiť na výstavbu elektrárne jadrovej syntézy so základným zaťažením. To znamená, že vždy dokáže vyrobiť energiu, bez ohľadu na to, či fúka vietor, alebo svieti slnko. Tieto elektrárne by mohli nahradiť  doterajšie konvenčné elektrárne bez potreby zložitej technológie skladovania.

Viac informácií:

Positionspapier Fusionsforschung

Unerschöpfliche Energiequelle? Forschung zur Fusion

Infoblatt Kernfusion

Zdroj: https://www.bundesregierung.de, zverejnené: 31. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa