Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový návrh anotovanej grantovej dohody Horizont Európa

Aktualizovaná verzia anotovanej grantovej dohody (AGA). Zdroj: https://sciencebusiness.net

Európska komisia zverejnila ďalšiu aktualizovanú verziu anotovanej grantovej dohody (AGA), sprievodcu grantovými dohodami programu Horizont Európa.

Príručka, ktorá je základným zdrojom pre žiadateľov, ktorí majú problém porozumieť právnickému jazyku, zjednodušuje podmienky grantového procesu, ako je výpočet personálnych nákladov, bezpečnosť, ochrana práv duševného vlastníctva a doložky o dôvernosti.

Prvý návrh sprievodcu bol vydaný v júli 2021, krátko po spustení prvých veľkých výziev Horizont Európa. V novembri 2021 bola znovu aktualizovaná.

Viac informácií:

AGA – Annotated Grant Agreement

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 4. 4. 2023, autor: rpa