Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový multidisciplinárny inštitút ZERO v Oxforde

Windfarm with sunset in background
Výskum nulovej uhlíkovej energie na Univerzite v Oxforde. Zdroj: https://www.ox.ac.uk

Oxfordská univerzita 23. marca 2022 oznámila spustenie multidisciplinárneho inštitútu ZERO (Výskum nulovej uhlíkovej energie v Oxforde), ktorý má riešiť výzvy spravodlivého a bezpečného globálneho prechodu na energiu s nulovým obsahom uhlíka.

Inštitút, ktorý spája popredných akademikov z rôznych odborov, sa bude zaoberať otázkami týkajúcimi sa energetických systémov s nulovým obsahom uhlíka a ich implementácie.

Prechod od energie založenej na uhlíku k energii s nulovými emisiami uhlíka bude hrať kľúčovú úlohu pri dosahovaní limitov globálneho otepľovania stanovených v Parížskej dohode. V súčasnosti viac ako 70 % skleníkových plynov zodpovedných za meniace sa podnebie pochádza z premeny a využívania energie.

Profesor Patrick Grant, Oxford Pro-Vice-Chancellor (Research), uviedol: „Medzinárodné a národné hodnotenia sa zhodujú v tom, že praktické riešenia klimatickej krízy budú zahŕňať zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov energie, efektívne skladovanie energie a jej efektívne využívanie. Len tak môžeme poskytnúť všetkým na svete energetické služby potrebné na dobrý život a na zastavenie klimatických zmien. Univerzita sa stavia k výzve energetických systémov s nulovými emisiami uhlíka investovaním do inštitútu ZERO, ktorý pomáha koordinovať a zvyšovať dosah nášho neustále rastúceho výskumu energie s nulovými uhlíkmi.

ZERO bude stavať na rozsiahlych aktivitách energetického výskumu univerzity, ktoré zahŕňajú viac ako 20 oddelení a 200 výskumníkov. Jeho cieľom je vytvoriť z Oxfordu centrum excelentnosti výskumu a vedúceho postavenia v oblasti globálneho a spravodlivého prechodu na nulové emisie uhlíka a pričom je zabezpečená investícia 3,25-milióna £ z Univerzitného strategického výskumného fondu (SRF).

Cieľom ZERO je urýchliť prechod na energetický systém s nulovým obsahom uhlíka. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné systémové myslenie, ako aj vývoj a prijatie nových technológií a infraštruktúry. Okrem toho budú potrebné inovácie v obchodných modeloch, inštitúciách, politike a spoločnosti.

Spoluvedúcimi inštitútu pri spustení sú profesori Nick Eyre a Malcolm McCulloch.

Profesor Malcolm McCulloch z oddelenia inžinierskych vied uviedol: „Táto výzva si vyžaduje veľkú transformáciu globálnej premeny a využívania energie, čo si vyžaduje systémové zmeny v energetickom sektore, doprave a budovách, a teda aj v technológii a spoločnosti. Z hľadiska zložitosti a dosahu bude prechod s nulovými emisiami uhlíka zmenou rovnakého rozsahu ako priemyselná revolúcia.“

Profesor Nick Eyre z Inštitútu zmeny životného prostredia dodal: „História zmien energetického systému ukazuje, že je úzko spojená so sociálnymi zmenami a časový rámec prechodu na nulové emisie CO2 sa tesne zhoduje s časovým rámcom na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Bezuhlíkový prechod preto bude musieť zabezpečiť poskytovanie základných energetických služieb na celom svete a radikálne zmeny v postupoch využívania energie na celom svete. Z toho vyplývajú veľké výzvy pre riadenie, najmä pokiaľ ide o spravodlivosť, ktoré sú úzko spojené s technickými výzvami. Výskum preto musí byť interdisciplinárny a musí mať celosystémový prístup.“

Mnohé z potenciálnych komponentov bezuhlíkového energetického systému (ako je znižovanie dopytu, premena obnoviteľnej energie, skladovanie energie a jadrová energia) boli skúmané počas mnohých desaťročí. Koncept bezuhlíkového systému (bez fosílnych palív) sa však u politikov skutočne presadil až od podpisu Parížskej dohody v roku 2015.

Medzi akademické vedenie bude patriť docent Robert Weatherup z Katedry materiálov, docent Radhika Khosla zo Smith School of Enterprise and Environment a Convenor pre Oxford Energy Robin Morris.

Zistite viac o Zero Institute na webovej stránke zero.ox.ac.uk.

Zdroj: https://www.ox.ac.uk, zverejnené: 24. 3. 2022, autor: rpa