Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový model financovania univerzít v Maďarsku

Maďarsko žiada z fondu EÚ na pandemickú obnovu 4-miliardy EUR na podporu zmien v systéme financovania, ktoré podľa kritikov znamenajú privatizáciu verejných vysokých škôl. To podľa nich obmedzí akademickú slobodu.

Dvojtretinová väčšina v maďarskom parlamente tento týždeň hlasovala za to, aby sa jedenásť maďarských univerzít dostalo do vlastníctva a riadenia súkromných nadácií, ktorých členov správnej rady bude menovať vláda.

Vláda uviedla, že týmto krokom sa zavedie systém financovania založený na výkonnosti, ktorý zlepší kvalitu vysokoškolského vzdelávania a výskumu v Maďarsku. Akademici však kritizovali tento krok, ktorý vychádza z množstva ďalších rozhodnutí, ktoré vyvolali otázky o zasahovaní vlády do vysokoškolského vzdelávania a výskumu.

Kritici varujú, že ide o krok k privatizácii verejných vysokých škôl, zatiaľ čo vláda trvá na tom, že nadácie budú mať jasný verejný účel slúžiť univerzitám.

Ako uviedol uviedol vládny úradník pre Science | Business: „Všetky aktíva, ktoré tieto nadácie majú, je možné použiť iba na verejné účely, na aktivity vysokoškolského vzdelávania a v žiadnej podobe sa nestávajú súkromným majetkom.“

Vláda prisľúbila univerzitám, že financovanie EÚ a národných fondov prostredníctvom novej riadiacej štruktúry bude znamenať, že dostanú viac peňazí. Ako uviedol uviedol Zsolt Enyedi, politológ a bývalý prorektor pre maďarské záležitosti na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti: „Bol to svojím spôsobom argument, ktorým presvedčili univerzitu, aby sa nebránila tejto zmene. Ak súhlasíte s týmto prevodom, dostali by ste oveľa viac peňazí ako v minulosti.“

Maďarsko plánuje získať 4-miliardy EUR z fondu EÚ na pandemickú obnovu na investície do vysokoškolského vzdelávania, ktoré chce vláda prostredníctvom nových nadácií smerovať na univerzity. Plán ešte nebude predložený na schválenie v Bruseli. Podľa vládneho úradníka by to bola najväčšia investícia do vysokoškolského vzdelávania v Maďarsku, aká kedy bola.

V rámci novej riadiacej štruktúry sa „bude očakávať, že univerzity budú oveľa praktickejšie a vyhovejú požiadavkám trhu a priemyslu,“ uviedol Enyedi.

Zmena sa začala pred tromi rokmi, keď sa Korvínova univerzita v Budapešti reštrukturalizovala podľa modelu, ktorý sa teraz stal predlohou pre súčasné reformy.

Maďarská vláda tvrdí, že každý univerzitný senát sa mohol slobodne rozhodnúť, či chce alebo nechce prejsť na nový model riadenia. Pre tých, ktorí s tým súhlasia, vláda zriadi „dôveru vo verejný záujem“.

Enyedi pripúšťa, že plán by mohol pomôcť niektorým univerzitám stať sa flexibilnejšími a schopnými prilákať hviezdnych výskumníkov s vyššími platmi a rozpočtami na výskum. Ako dodal Enyedi: „Je to predovšetkým politický projekt.“

Vláda bude s novými nadáciami uzatvárať dlhodobé strategické dohody na 15 až 25 rokov a bude podpisovať zmluvy o financovaní na 3 až 5 rokov. Podľa Enyediho bude nad novými nadáciami malá verejná kontrola, pretože všetci členovia rady budú doživotne menovaní vládou a pravdepodobne pôjde o ľudí lojálnych vládnej strane. Nové usporiadanie umožní premiérovi Viktorovi Orbanovi „vládnuť krajine a vysokoškolskému vzdelávaniu, aj keď voľby v roku 2022 prehrá,“ uviedol Enyedi.

Na tlačovej konferencii minulý týždeň Gergely Gulyás, minister v Orbánovom kabinete, uviedol, že voľby v roku 2022 nemajú nič spoločné so zmenami financovania univerzít, ktoré sú podľa vlády určené na podporu politík výskumu a vývoja zameraných na aplikácie.

Bojisko akademickej slobody

Za posledných päť rokov sa Maďarsko stalo kľúčovým bojiskom akademickej slobody.

Zákon prijatý v roku 2017 znemožnil Stredoeurópskej univerzite (CEU), jednej z najvýkonnejších spoločenskovedných inštitúcií v regióne, pokračovať v činnosti v Budapešti. Legislatíva sa všeobecne interpretovala ako priamy krok proti CEU, inštitúcii založenej maďarským filantropom Georgom Sorosom, nepriateľom predsedu vlády Viktora Orbána a jeho samozvanej „neliberálnej demokracie“. CEU odvtedy presunula väčšinu svojich prevádzok do Viedne.

Ďalší zákon zbavil Maďarskú akadémiu vied jej výskumných ústavov a zhromaždil ich pod dohľadom výskumnej siete Eötvös Loránd, novej agentúry riadenej priamo vládou. Od agentúry sa očakáva, že „využije čo najviac výsledky základného výskumu, ktorý môže prispieť k riešeniu domácich a svetových sociálnych a environmentálnych výziev“.

Maďarská vláda tiež vymenovala nové vedenie na Vysokej škole divadelných a filmových umení v Budapešti, čo viedlo študentov k obsadeniu univerzitných budov a protestom proti vymenovaniu kancelára a prorektorov, ktorí sú blízkymi spojencami predsedu vlády. Maďarsko tiež znížilo financovanie všetkých magisterských programov v odbore rodové štúdie.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 30. 4. 2021, autor: rpa