Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový inštitút digitálnych vied IDSA v Rakúsku

Zľava: štátny radca Markus Achleitner, starosta Klaus Luger, predsedníčka zakladajúceho konventu Claudia von der Linden, predseda krajinskej vlády Horné Rakúsko Thomas Stelzer, zakladajúca prezidentka IDSA Stefanie Lindstaedt a minister školstva Martin Polaschek. Zdroj: https://www.meinbezirk.at

Založenie nového interdisciplinárneho „Inštitútu digitálnych vied Austria“- „Institute of Digital Sciences Austria“ (IDSA) v rakúskom Linzi  je dôsledkom digitalizácie, ktorá mení bezprecedentným tempom všetky oblasti života.  Založenie nového interdisciplinárneho „„Institute of Digital Sciences Austria“ (IDSA) v Linzi  je ďalším príspevkom k zabezpečeniu digitálnej konkurencieschopnosti Rakúska. Inovatívni a prakticky orientovaní odborníci na digitalizáciu zabezpečia, že digitálna zmena bude pozitívnym prínosom pre každého a v súlade s demokratickými hodnotami.

Prečo práve Institute of Digital Sciences Austria (IDSA)?

V lete 2020 oznámila „Rakúska spolková vláda“zriadenie novej technickej univerzity ako „vlajkovej lode pre digitalizáciu“ v Rakúsku. Nezávislá  koncepčná, vedecká skupina, ktorej predsedal IT- expert a bývalý manažér Google Gerhard Eschelbeck, vytvorila vedecký koncept s podrobnými úvahami o štruktúre novej univerzity.

Navrhnutá koncepcia uvádza základné atribúty novej univerzity:  

  • Interdisciplinárny prístup k výskumu a výučbe, ktorý bude pokrývať všetky aspekty digitalizácie, vrátane vývoja technických riešení a hodnotenia technologických dopadov.

  • „Spoločné jadro“ v bakalárskom programe, v ktorom sa všetci študenti v prvých troch semestroch naučia technické základy digitalizácie a následne majú možnosť špecializovať sa na oblasti digitálnej kreativity, digitálneho podnikania, digitálnych systémov, či digitálnych inžinierskych špecializácií

  • Praktické zameranie ako základný princíp dizajnu, ktorý sa prejavuje prostredníctvom projektového vyučovania a výskumného prístupu v „interdisciplinárnych laboratóriách“, ako aj prostredníctvom pravidelných podujatí. V dôsledku toho bude IDSA pôsobiť ako centrálny uzol pre výmenu s podnikmi, priemyslom a spoločnosťou, vrátane mimovládnych organizácií, alebo kultúrnych inštitúcií, ako napr. „Ars Electronica.“

  • Snaha o dokonalosť a medzinárodný rozmer s pracovným jazykom angličtina

  • Poskytnúť flexibilnejší právny rámec a agilné organizačné formy, ktoré umožňujú IDSA rýchlo reagovať a prispôsobiť sa neustále sa meniacim požiadavkám digitálnej transformácie.              

1. júla 2022 vstúpil do platnosti právny základ pre ďalší rozvoj IDSA prostredníctvom nového, zakladajúceho rakúskeho spolkového zákona o zriadení Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) v Rakúsku.

Stefanie Lindstaedt zvolená za zakladajúcu prezidentku

Začiatkom marca 2023 schválil ustanovujúci konvent Univ.-Prof. Dipl.-Inf. DR. Stefanie Lindstaedt, profesorku informatiky, do funkcie riaditeľky „Inštitútu pre interaktívne systémy a dátové vedy“ na „Technickej univerzite“ (TU Graz) a tiež do funkcie konateľky „Know Center“, „Výskumného centra pre dôveryhodnú AI a dátovú vedu“ a súčasne bola zvolená za zakladajúcu prezidentku „Institute of Digital Sciences Austria“ (IDSA). 

Zakladajúci poradný zbor podporí univerzitu najmä v rozvoji priorít výskumu a rozsahu ponúkaných predmetov. Rektoráty Univerzity v Linzi, Univerzity umeleckého a priemyselného dizajnu Linz, tri technické univerzity – TU Viedeň, TU Graz a Montanuniversität Leoben, Hornorakúska univerzita aplikovaných vied a ÖH už nominovali do zakladajúceho poradného zboru svojich zástupcov.

Prvé študijné kurzy sa začnú koncom leta a jesene 2023 v spolupráci s Ars Electronica. Prvým krokom v tomto smere je „FOUNDING LAB.“ Je určený pre študentov, ako aj odborníkov a mienkotvorných osobností z rôznych odborov (umelci, vedci, podnikatelia a aktivisti). Prví doktorandi by mali byť prijatí na štúdium v akademickom roku 2024/25. Očakáva sa, že do roku 2030/31 bude mať „Institute of Digital Sciences Austria“ (IDSA) v Rakúsku približne 5 000 študentov a do roku 2036/37 približne 150 profesorov.

Finančný rámec „Institute of Digital Sciences Austria“ (IDSA) v Rakúsku

Od akademického roku 2023/24 budú náklady na zriadenie „Institute of Digital Sciences Austria“ (IDSA)  vied v Rakúsku rozdelené v zmysle dohody B- VG medzi „Rakúsku Spolkovú vládu“ a „Spolkovú krajinu Horné Rakúsko.“ Finančný príspevok štátu pokrýva 50 % nákladov na výstavbu nových budov, potrebných pre účely univerzity, vrátane funkčných doplnkových a vonkajších zariadení. „Rakúska Spolková vláda“ poskytuje trvalé financovanie všetkých záväzkov vyplývajúcich z výskumu a výučby. Na štartovaciu fázu do roku 2025 je už vyhradených 45-miliónov EUR. Po úplnom rozšírení v rokoch 2036/37 bude mať „Institute of Digital Sciences Austria“ (IDSA) v Rakúsku k dispozícii ročný rozpočet 150-miliónov EUR na umožnenie excelentného výskumu, výučby a infraštruktúry v oblasti digitalizácie.

Viac informácií:

FOUNDING LAB – IDSA x Ars Electronica

Artikel in Austria Innovativ, Ausgabe 03/22 S. 18-20

Bericht der Konzeptgruppe (auf Englisch, mit deutscher Zusammenfassung – “University of Technology for Digitalsation and Digital Transformation in Upper Austria. Report by the independent Scientific Concept Group”

Zdroj: https://www.bmbwf.gv.at; https://www.meinbezirk.at, zverejnené: 6. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa