Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový európsky rebríček inovácií EIS 2023 ukazuje, že slabšie krajiny nestíhajú

Graf: Výkonnosť inovačných systémov členských štátov EÚ. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Najnovšia ročná európska hodnotiaca tabuľka inovácií (European innovation scoreboard – EIS), ktorú zverejnila Komisia, ukazuje, že výkonnostne slabšie krajiny EÚ nedokážu prekonať rozdiely v porovnaní s krajinami s lepšími výsledkami.

EIS rozdeľuje krajiny do štyroch kategórií, na nastupujúcich inovátorov, miernenych inovátorov, silných inovátorov a inovačných lídrov. Do kategórie vznikajúcich inovátorov patrí Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a Chorvátsko. Podľa správy sa im nedarí presadzovať umiernených inovátorov.

Rozdiel sa však ďalej zmenšuje, pričom úrovne výkonnosti sa u miernych a silných inovátorov zmenšujú.

Celkovo sú krajiny EÚ v tomto roku hodnotené ako o 0,6 percentuálneho bodu inovatívnejšie ako v roku 2022 a o 8,5 percentuálneho bodu inovatívnejšie ako v roku 2016.

Významnou zmenou v tomto roku je zaradenie Maďarska do kategórie miernych inovátorov, ktoré sa v rebríčku posunulo nahor najmä vďaka zlepšeniam v oblastiach, ako sú zahraniční doktorandi a penetrácia širokopásmového pripojenia.

Komisia zverejnila aj svoj regionálny prehľad výsledkov inovácií (Regional Innovation Scoreboard), ktorý vychádza každé dva roky.

Európska hodnotiaca tabuľka inovácií 2023

  • Dánsko je novým špičkovým inovátorom s najlepším výkonom v EÚ, keď po niekoľkých rokoch na vedúcej pozícii predbehlo Švédsko. Ďalšími lídrami v oblasti inovácií sú Švédsko, Fínsko, Holandsko a Belgicko.

  • Rakúsko, Nemecko, Luxembursko, Írsko, Cyprus a Francúzsko sú silnými inovátormi s výkonom nad priemerom EÚ.

  • Estónsko, Slovinsko, Česko, Taliansko, Španielsko, Malta, Portugalsko, Litva, Grécko a Maďarsko sú miernymi inovátormi.

  • Chorvátsko, Slovensko, Poľsko, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko sú nastupujúcimi inovátormi.

V najnovšom vydaní zostáva rozloženie členských štátov v rámci výkonnostných skupín v Európskom prehľade inovácií v porovnaní s predchádzajúcim rokom vo veľkej miere nezmenené. Maďarsko však urobilo výrazný pokrok a postúpilo do vyššej výkonnostnej skupiny, čím si vyslúžilo titul Mierny inovátor, zatiaľ čo Francúzsko a Luxembursko zaznamenali pred ôsmimi rokmi mierny pokles výkonnosti v porovnaní s EÚ. Zdôrazňuje to potrebu neustáleho úsilia o zlepšenie inovačných schopností v týchto regiónoch.

Medzi rokmi 2016 a 2023 sa výkonnostné rozdiely medzi členskými štátmi zmenšili, najvýraznejšie v rámci skupín silných inovátorov a miernych inovátorov. Rozloženie výkonnostných skupín však stále vykazuje geografickú koncentráciu. Severná a západná Európa sú domovom lídrov v oblasti inovácií a najsilnejších inovátorov, zatiaľ čo v južnej a východnej Európe žije väčšina miernych a nastupujúcich inovátorov.

Od minulého roka sa globálne postavenie EÚ výrazne nezmenilo. EÚ uzavrela časť svojej výkonnostnej medzery s Austráliou. Úroveň výkonnosti Číny je takmer na rovnakej úrovni ako EÚ.

Tohtoročná európska hodnotiaca tabuľka inovácií je založená na rovnakom rámci ukazovateľov ako vydanie z roku 2021, ktoré pozostáva z 32 ukazovateľov zoskupených do 12 dimenzií, ako sú: atraktívne výskumné systémy, pevné investície do výskumu a vývoja a využívanie informačných technológií.

Viac informácií:

The European Commission releases the 2023 edition of the European Innovation Scoreboard and the Regional Innovation Scoreboard

Slovakia – European Innovation Scoreboard 2023

Slovakia – Regional Innovation Scoreboard

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 7. 7. 2023, autor: rpa