Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový európsky projekt pre výskum kognitívnej robotiky

Nový európsky projekt prepojí vedcov Univerzity Komenského s medzinárodnými partnermi pri výskume kognitívnej robotiky. Začiatkom októbra 2022 odštartoval medzinárodný projekt Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university (TERAIS) financovaný z programu Horizont Európa v rámci výzvy Twinning. Vedúcim partnerom projektu s rozpočtom skoro 1,6 milióna eur je Katedra aplikovanej informatiky (KAI) Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorá by sa tak mala stať pracoviskom medzinárodnej akademickej excelentnosti.

Jej vedci budú spolupracovať s významnými akademickými partnermi z Univerzity v Hamburgu v Nemecku a z Talianskeho technologického inštitútu v Janove. Projekt má štyri kľúčové piliere, a to zameranie na systematický rozvoj ľudí, vytváranie medzinárodných partnerstiev, excelentnosť výskumu a budovanie podpory výskumu. „Spoločný výskum sa bude venovať kognitívnej robotike s využitím umelých neurónových sietí a hlbokého učenia, čo sú v súčasnosti špičkové technológie v oblasti umelej inteligencie. Tento výskum prispeje k vývoju robotov, ktoré budú dôveryhodné pre ľudí, ktorí s nimi budú môcť denne interagovať. Veríme, že spolupráca v oblasti výskumu a výmena poznatkov v rámci partnerstva posunie naše pracovisko v oblasti výskumu a inovácií na medzinárodnú úroveň. Projekt prispeje k zvýšeniu povedomia širokej verejnosti o technológiách súvisiacich s robotmi ako kľúčovej súčasti modernej spoločnosti založenej na informačných technológiách a zvýši reputáciu, profil a atraktivitu slovenských výskumných inštitúcií,“ povedal profesor Igor Farkaš, vedúci KAI a koordinátor projektu.

V rámci projektu sa tiež preskúmajú súčasné podmienky a potreby vedcov na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Na základe analýzy vznikne plán rozvoja ľudského kapitálu tak, aby sa stal systematickejším a celoživotným. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu budú medzinárodné výmeny zamestnancov a študentov. Ďalšie aktivity na katedre sa zamerajú na budovanie chýbajúcich podporných štruktúr pre úspešné podávanie projektových žiadostí. Vedci z UK získajú v rámci výmenných pobytov možnosť čerpať inšpiráciu z dlhodobých skúsenosti zahraničných partnerov.

Medzinárodná spolupráca prispeje k budovaniu kontaktov a vzniku dlhodobého a udržateľného medzinárodného výskumného partnerstva. Vzniknú aj prepojenia s ďalšími kľúčovými aktérmi miestneho inovačného ekosystému, ako sú IT spoločnosti a technologické startupy. Zdieľanie informácii a komunikácia budú podporené výmenami zamestnancov a študentov, ako aj organizovaním spoločných podujatí. Realizovať sa budú napríklad webináre a workshopy. Plánované je aj predkladanie spoločných projektových žiadostí a spoločná príprava vedeckých publikácií. Na šírenie informácii o projekte sa využijú moderné propagačné a komunikačné prostriedky. Trojročný projekt má rozpočet takmer 1,6 milióna EUR. Je podporovaný vedecko-výskumným programom Európskej únie Horizon Europe (92 %) a spolufinancovaný Univerzitou Komenského (8 %).
Viac informácií o projekte TERAIS na https://terais.eu.

Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), zverejnené 1.12.2022, pew