Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový ERA Scoreboard 2023

ERA Monitoring Scoreaboard 2023. Zdroj: EC

 

Hodnotiaca tabuľka ERA poskytne na úrovni EÚ hodnotenie pokroku dosiahnutého pri dosahovaní priorít ERA definovaných v Pakte pre výskum a inovácie. Stavia na 18 ukazovateľoch vrátane dvoch všeobecných ukazovateľov merajúcich pokrok v európskom systéme výskumu a inovácií a 16 špecifických ukazovateľov – jeden pre každý pakt pre podprioritu výskumu a inovácií.

 

Viac informácií:

ERA MONITORING 2023 ‘SCOREBOARD’

 

Zdroj: https://european-research-area.ec.europa.eu, zverejnené: 15.3.2024, autor: rup