Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový biomarker progresie ochorenia pri roztrúsenej skleróze

Nový test, ktorý predpovedá progresiu ochorenia pri roztrúsenej skleróze, je založený na špecifickej zložke určitých mozgových buniek, ktoré možno merať v krvi. Zdroj: https://www.unibas.ch

Vedci z Bazilejskej univerzity pod vedením prof. Jensa Kuhleho identifikovali biomarker, ktorého hodnoty v krvi naznačujú progresiu chronických chorobných procesov súvisiacich so sklerózou multiplex (MS), autoimunitným ochorením.

Autoimunitné ochorenie roztrúsená skleróza môže mať rôzne kurzy. Zistenie súčasnej a budúcej progresie ochorenia je dôležité, aby sa jej priebeh čo najviac spomalil. Vedci z Univerzity v Bazileji predstavili biomarker, ktorého hodnoty v krvi umožňujú takéto predpovede.

Vedci sa zamerali na bunkovú zložku, ktorá je merateľná v krvi a je charakteristická pre určitý typ mozgových buniek. Tieto bunky, nazývané astrocyty, hrajú kľúčovú úlohu v procesoch sklerózy multiplex (MS), ktoré môžu viesť napríklad k trvalej paralýze a invalidite.

Hladina tejto bunkovej zložky v krvi, nazývanej „gliálny fibrilárny kyslý proteín“ (GFAP), sa zvyšuje, keď sú aktivované alebo poškodené astrocyty. Nová štúdia výskumnej skupiny vedenej profesorom Jensom Kuhlem a publikovaná v časopise JAMA Neurology ukazuje, že zvýšené hladiny GFAP v krvi môžu naznačovať súčasnú aj budúcu progresiu SM. Ich výsledky sú založené okrem iného na údajoch zo Švajčiarskej kohorty roztrúsenej sklerózy.

Používanie biomarkerov mení klinickú prax

V krátkom čase tak výskumná skupina pod vedením Kuhleho na Univerzite v Bazileji a Univerzitnej nemocnici v Bazileji predstavila druhý biomarker, ktorý môže podporiť rozhodnutia o liečbe SM. Minulý rok výskumný tím preukázal, že niektoré osoby s SM so zjavne stabilným priebehom ochorenia mali v krvi vysoké hladiny biomarkeru ľahkého reťazca neurofilamentov (NfL). NfL špecificky indikuje poškodenie neurónov.

Títo ľudia mali v nasledujúcom roku výrazne vyššiu pravdepodobnosť symptómov spôsobených SM. Keďže NfL citlivo predpovedá aktivitu ochorenia v ranom štádiu, títo pacienti môžu byť teraz liečení cielenejším a proaktívnejším spôsobom.

Pochopenie mechanizmu choroby

V porovnaní s NfL umožňuje krvný marker GFAP vyvodiť závery o inom aspekte komplexnej patofyziológie SM. Hoci zvýšené hodnoty NfL v krvi naznačujú poškodenie neurónov, GFAP v krvi špecificky indikuje chronické chorobné procesy, na ktorých sa podieľajú astrocyty a ktoré prispievajú k postupnej progresívnej invalidite.

Ako uviedol Kuhle: „GFAP a NfL sa tak navzájom dopĺňajú. Môžu nám pomôcť urobiť terapiu MS individuálne prispôsobenejšou a orientovanou na budúcnosť.“ Tieto výsledky výskumu biomarkerov prinášajú tak potenciálne sledovanie a prognózu terapie, ako aj výskum pôvodu chorôb, veľký krok vpred.

Zdroj: https://www.unibas.ch, zverejnené: 8. 2. 2023, autor: rpa