Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nové výskumné kompetenčné centrá COMET v Rakúsku 

Kompetenčné centrá COMET pre špičkové technológie v Rakúsku. Zdroj: https://www.ffg.at

Rakúska výskumná agentúra (FFG) uverejnila dňa 11. októbra 2023 tlačovú správu v ktorej sa uvádza, že výskumná agentúra uvoľnila financovanie v celkovej výške 97-miliónov EUR pre centrá COMET. Centrá COMET vykonávajú špičkový výskum, ktorý sa orientuje na aplikácie na najvyššej úrovni. Tieto centrá sú  považované za „vlajkový program podnikania a vedy na podporu špičkového výskumu.“ Po priebežnom, pozitívnom hodnotení bol teraz  program COMET rozšírený o ďalšie dve špičkové centrá. Spolkové ministerstvo pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie (BMK) a Spolkové ministerstvo práce a hospodárstva (BMAW) uvoľňujú z rakúskych spolkových fondov spolu 32-miliónov EUR na druhé dotačné obdobie pre dve centrá COMET (K2) pre priemyselnú biotechnológiu (acib) a tribológiu (AC2T).

Rakúske Spolkové krajiny Dolné Rakúsko, Štajersko, Tirolsko, Vorarlberg a Viedeň, ktoré sú zapojené do centier COMET, investujú do dvoch centier excelentnosti ďalších 16-miliónov EUR, ďalších 44-miliónov EUR bude financovať priemysel a 4,8-milióna EUR dofinancujú vedeckí partneri.

Celková dĺžka existencie centier COMET (K2) je maximálne deväť rokov a je rozdelená do dvoch období financovania po štyroch a piatich rokoch. Druhé obdobie financovania je spojené s úspešným, priebežným hodnotením, v rámci ktorého je každé centrum hodnotené podľa vlastných zásluh a nie je v konkurencii s inými centrami.

„Rakúska spolková ministerka pre ochranu klímy“ (BMK) Leonore Gewessler zdôraznila: „Klimatické inovácie sú pre Rakúsko tou najlepšou prevenciou do budúcnosti. Prostredníctvom programu COMET ponúkame domácim firmám optimálny nástroj na využitie výskumu na vývoj riešení pre výzvy dneška a zajtrajška. To znamená, že aj v medzinárodnom meradle dosahujeme, ako inovačné miesto, ďalší pokrok.“

Martin Kocher, rakúsky spolkový minister práce a hospodárstva (BMAW) uviedol: „V centrách COMET  poskytujú vynikajúce mozgy z oblasti obchodu a vedy dôležité impulzy pre konkurencieschopnosť rakúskych spoločností. COMET je úspešný model a významne prispieva k tomu, aby sa inovatívne nápady z univerzít a výskumných centier prenášali do ekonomiky a spoločnosti.“

Obidve generálne riaditeľky „Rakúskej výskumnej agentúry“-„Forschungsfördurungsgesellschaft“ (FFG) Henrietta Egerth a Karin Tausz zablahoželali tímom z dvoch centier COMET so slovami: „Výsledky priebežného hodnotenia ukazujú, že centrá COMET vykonávajú výskum v spoločensky relevantných a strategicky dôležitých oblastiach. Jasne vidíme, že centrá COMET poskytujú správne výskumné impulzy a iniciujú inovácie nových produktov, procesov a služieb.“

Zameranie rozšírených kompetenčných centier K2

AC2T research GmbH –„ Rakúske centrum kompetencie pre tribológiu“ so sídlom vo Wiener Neustadt sleduje vo svojom novom výskumnom programe s názvom „Tribologická inteligencia – prispôsobená tribológia pre priemyselné inovácie“ ciele ďalšieho znižovania vplyvu človeka na globálne klimatické zmeny, vhodnými inováciami v oblastiach trenia, opotrebovania a lubrikantov.

ACIB – „Rakúske centrum pre priemyselnú biotechnológiu“ je medzinárodne aktívne výskumné centrum, ktoré má pobočky v Grazi, Viedni, Tullne a Innsbrucku. Súčasný výskumný program vyvíja priemyselné biotechnologické riešenia pre prechod na obehové hospodárstvo založené na biologických zdrojoch a zlepšenie zdravia.

Sieť COMET v súčasnosti pozostáva z 25 centier, 12 projektov a 12 modulov. Program COMET umožňuje realizovať rizikové, inovatívne projekty s rôznymi partnermi na rozhraní medzi vedou a biznisom. Za profesionálny programový manažment je zodpovedná, už viac ako 20 rokov, Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG). Financované sú kompetenčné centrá, ktoré realizujú výskum na vysokej medzinárodnej úrovni, ako súčasť výskumného programu, ktorý spoločne definovala veda a priemysel. Celkovo je k dispozícii 40,8-milióna EUR zo spolkového financovania. Výzva na predkladanie návrhov je zameraná na existujúce centrá COMET (K1), alebo projekty COMET, ako aj na nové iniciatívy. Rozhodnutie o hodnotení a financovaní sa prijíma v rámci súťažného procesu.

Aktuálna výzva na podávanie žiadostí do centier COMET (K1) 2023 je otvorená do 23. novembra 2023.                     

Viac informácií:

Zdroj: https://www.ffg.at, zverejnené: 20. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa