Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nové projekty EOSC v programe Horizont Európa

V roku 2024 sa začnú implementovať nové projekty EOSC, ktoré získali financie z programu Horizont Európa.

Zdroj: eoscfuture.eu

Prečítajte si viac informácií o týchto projektoch a o tom, ako budú pokračovať v práci na technickom vývoji, nástrojoch a znalostiach štandardov FAIR dát v oblasti postupov otvorenej vedy s cieľom dosiahnuť plne funkčný Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC).

  • Verejné obstarávanie EOSC: Od januára 2024 budú 3 konzorciá zabezpečovať prevádzku, údržbu a podporu základných komponentov a služieb EOSC ako súčasť európskeho uzla EOSC. Prečítajte si celé oznámenie, v ktorom nájdete ďalšie podrobnosti o víťazoch a ďalších krokoch.
  • EOSC Track (Budovanie európskeho observatória otvorenej vedy): Tento projekt sa oficiálne začal v decembri 2023 a jeho cieľom je pokračovať v práci na observatóriu EOSC, ktoré bolo spustené počas projektu EOSC Future. Projekt EOSC Track posunie tento politický, spravodajský a monitorovací nástroj do druhej fázy.
  • EOSC Beyond: Cieľom projektu je rozšíriť základné schopnosti EOSC. Predpokladá federatívnu a integrovanú sieť uzlov, ktoré budú fungovať na národnej, regionálnej, medzinárodnej a tematickej úrovni a budú slúžiť špecifickým vedeckým úlohám svojich zainteresovaných strán.
  • OSCARS: Tento projekt zahŕňa klaster zameraný na biomedicínske vedy, vedy o životnom prostredí a o Zemi, zameranie na fyziku, analytické zariadenia, spoločenské a humanitné vedy a astronómiu. Cieľom projektu OSCARS, ktorý sa začne implementovať v roku 2024, je konsolidovať výsledky projektu EOSC Future a ďalších projektov EOSC do trvalých interdisciplinárnych služieb a pracovných postupov, ako aj rozvíjať a podporovať nový výskum FAIR v celom Európskom výskumnom priestore (ERA). Viac informácií nájdete v informačnom prehľade a na stránke vedeckých klastrov.

Tieto nové projekty sa tak zaradia medzi EOSC projekty financované z programu Horizont Európa, ktoré sa začali implementovať v rokoch 2022 a 2023.

Prehľad projektov EOSC

Zdroj: eoscfuture.eu; zverejnené: 13.12.2023; autor: onz