Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nové príležitosti pre výskumné partnerstvá medzi Spojeným kráľovstvom a Švajčiarskom

Výskumné partnerstvá medzi Švajčiarskom a Veľkou Britániou. Zdroj: SNSF

Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) a jej partnerská organizácia UK Research and Innovation (UKRI) podpísali dohodu, ktorá pripravila pôdu pre užšiu spoluprácu medzi výskumníkmi vo Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve.

Na základe existujúcich väzieb SNSF a UK Research and Innovation (UKRI) dohodli memorandum o porozumení. Nová dohoda symbolizuje ich záväzok k rastu možností medzinárodnej spolupráce medzi výskumnými komunitami v oboch krajinách. K slávnostnému podpisu došlo 8. februára 2022 za prítomnosti Martiny Hirayamovej, štátnej tajomníčky pre vzdelávanie, výskum a inovácie, a Georga Freemana, ministra pre vedu, výskum a inovácie Spojeného kráľovstva.

Ako uviedol Ottoline Leyser, generálny riaditeľ UKRI: „Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko majú prosperujúce výskumné komunity s úspešnou spoluprácou počas mnohých rokov. UK Research and Innovation sa zaviazala udržiavať a rozširovať svoje partnerstvá s vynikajúcimi sponzormi výskumu a inovácií na celom svete. Táto dohoda so Švajčiarskou národnou vedeckou nadáciou predstavuje ďalší krok v našej úspešnej aliancii.“ Matthias Egger, predseda Národnej rady pre výskum SNSF, zdôraznil dôležitosť memoranda o porozumení pre švajčiarsky výskum: „V rámci všetkých medzinárodných spoluprác uvádzaných v grantoch SNSF patrí Spojené kráľovstvo medzi tri najčastejšie citované krajiny. Zaviazali sme sa pomáhať výskumným komunitám vo Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve spojiť ich úsilie.“

Výskumné návštevy

Investori súhlasia so zvýšením podpory spolupráce medzi oboma krajinami vydávaním koordinovaných paralelných výziev na podporu vytvárania sietí, výmeny znalostí a výskumných návštev v trvaní až 12 mesiacov.

UKRI vyhlásila 14. januára 2022 výzvu na udeľovanie cien za partnerstvo Spojeného kráľovstva a Švajčiarska s cieľom povzbudiť britských výskumníkov, aby spolupracovali s výskumníkmi vo Švajčiarsku. SNSF vyhlásíla paralelnú výzvu pre výskumníkov so sídlom vo Švajčiarsku, aby spolupracovali so svojimi kolegami so sídlom v Spojenom kráľovstve v rámci programu vedeckých výmen dňa 1. februára 2022 s konečným termínom na predkladanie žiadostí 8. apríla 2022.

Okrem tejto špeciálnej výzvy zostáva pravidelný program vedeckých výmen SNSF otvorený pre návštevy od jedného do šiestich mesiacov v akejkoľvek disciplíne z a do ktorejkoľvek krajiny vrátane Spojeného kráľovstva.

Ďalšie aktivity

Okrem počiatočnej spolupráce na vedeckých výmenách majú SNSF a UKRI v úmysle pracovať na širšej a rozsiahlejšej spolupráci. To by mohlo zahŕňať spoločné, tematicky otvorené výskumné projekty zdola nahor medzi Spojeným kráľovstvom a Švajčiarskom.

Existujúce spolupráce

V roku 2013 SNSF podpísala s Radou pre výskum umenia a humanitných vied UKRI a Radou pre ekonomický a sociálny výskum dohodu o medzinárodnej schéme spoluriešiteľov. Schéma podporuje projekty, ktoré zahŕňajú podprojekt v zahraničí, ktorý predstavuje až 30 % celkových nákladov projektu. Projekty sú hodnotené a financované v celom rozsahu financujúcou organizáciou krajiny, v ktorej sa požaduje najväčší podiel z rozpočtu.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 10. 2. 2022, autor: rpa