Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nové pražské inovačné centrum sa otvára s cieľom posilniť prepojenie medzi vedou a priemyslom

Otvorenie nového inovačného centra Brains4Industry. Foto: Fyzikálny ústav AV ČR. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Priamo za Prahou sa otvorilo inovačné centrum špecializované na technológie 3D tlače a súvisiace materiály, ktorého cieľom je prepojenie vedy a priemyslu a podpora MSP.

Inovačné centrum Brain4Industry (B4I) vytvoril Fyzikálny ústav AV ČR s podporou konzorcia B4I, ktoré tvorí niekoľko ďalších českých partnerov a ktoré bolo založené v roku 2020.

Centrum pomôže malým a stredným podnikom navrhnúť nové obchodné modely a vyvinúť nové produkty na podporu ich rastu. Jedným z jeho aspektov je prístup „test pred investíciou“, ktorý umožňuje testovanie prototypov pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí o stratégii komercializácie.

Ako uviedol Alexandr Dejneka, predseda riadiaceho výboru B4I a vedúci divízie optiky Fyzikálneho ústavu: „Mať centrum ako B4I, ktoré premosťuje priepasť medzi vedou a podnikmi, je pre Česko kľúčové. Zohráva dôležitú úlohu pri podpore spolupráce a transferu znalostí medzi výskumnými inštitúciami a MSP. Prispieva tiež k celkovému inovačnému ekosystému krajiny, podporuje hospodársky rast, udržateľnosť a aplikáciu vedeckých poznatkov.“

Centrum dopĺňa to, čo sa stáva „hubom“. Jeho poloha v Dolních Břežanoch, kúsok za Prahou, znamená, že je v blízkosti výskumných ústavov, akými sú ELI Beamlines, medzinárodné laserové výskumné centrum a súčasť výskumnej infraštruktúry EÚ, centrum laserových technológií Hilase a Biotechnologické a biomedicínske centrum Akadémie vied a Karlovej univerzity (Biocev).

Všeobecnejšie povedané, Česko robí pokroky v zlepšovaní svojej inovačnej výkonnosti. Má najviac zlepšené skóre v Európskom rebríčku inovácií (EIS) v rokoch 2022 a 2023 a štvrté najlepšie od roku 2016, za Cyprom, Estónskom a Gréckom.

V súčasnosti sa nachádza tesne za priemerným inovačným skóre EÚ, čo z neho robí jednu z najúspešnejších krajín medzi „widening“ krajinami, ktorých výskumné a inovačné ekosystémy sú menej rozvinuté ako ostatné európske krajiny.

Skóre Česka v Európskom hodnotení inovácií je štvrté najlepšie v EÚ od roku 2016. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Okrem pokročilej 3D tlače bude Inovačné centrum B4I pracovať na vývoji súvisiacich materiálov, ako sú nové kovy, zliatiny, polyméry a kompozity. Táto technológia by mohla byť relevantná pre priemyselné odvetvia vrátane výroby automobilov, obrany, letectva, zdravotníctva a energetiky.

Andrej Chrzanowski, riaditeľ inovačného centra B4I, uviedol, že cieľom je pomôcť MSP „zvýšiť ich konkurencieschopnosť, produktivitu a udržateľnosť prostredníctvom aplikácie moderných technológií a vedeckých poznatkov“. Bude to dôležitý zdroj, keďže MSP tvoria viac ako dve tretiny pridanej hodnoty v českej ekonomike, dodal.

Ako ďalej uviedol Chrzanowski: „Ak má byť česká ekonomika v budúcnosti lídrom z hľadiska hospodárskych výsledkov a rozvoja vysokej produktivity v rámci EÚ, ale aj globálne, je potrebné mať prostredie podporujúce rozvoj nových firiem a ich produktov.“ Na záver dodal:  „Aplikovaný výskum a vývoj hrá v tomto zmysle kľúčovú úlohu: je potrebné, aby sme sa naučili výsledky vedy a výskumu efektívne predávať.“

Konzorcium Brain4Industry patrí do siete evropských center pre digitálnu inováciu a podiel sa na ňom Fyzikálny ústav AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Středočeské inovační centrum, spoločnosť CARDAM a vedecko-technologický klaster STAR Research & Innovation Cluster.

Viac informácií:

Most mezi vědou a průmyslem – otevřelo se Inovační centrum Brain4Industry

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.fzu.cz, zverejnené: 31. 7. 2023, autor: rpa