Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nové digitálne partnerstvá na podporu technologickej suverenity v Európe

No alternative text description for this image

V roku 2021 sa vytvorí päť nových verejno-súkromných výskumných partnerstiev v oblasti digitálnych technológií, ktorých cieľom je rozšíriť ambície EÚ dosiahnuť väčšiu technologickú suverenitu a zabezpečiť európske zásady a etiku, ktoré sú základom produktov, ako sú roboty, strojové učenie, autonómne vozidlá a umelá inteligencia (AI).

Ako uviedol Thomas Hahn, prezident združenia Big Data Value Association (BDVA), priemyselnej skupiny, ktorá za týmto partnerstvom stojí, v oblasti umelej inteligencie, dát a robotiky a hlavný softvérový expert spoločnosti Siemens: „Robíme to pre naše európske hodnoty. Musíme zvýšiť našu dynamiku v Európe. Musíme to šikovným spôsobom posunúť vpred.“

Partnerstvo v oblasti umelej inteligencie stanovilo ciele podpory nových trhov a aplikácií a prilákania investícií s cieľom vytvoriť technickú, ekonomickú a spoločenskú hodnotu pre podniky, občanov a životné prostredie. Ako ďalej uviedol Hahn: „Európa môže a musí udávať tempo za sedem rokov – a máme silnú sieť medzi startupmi, malými a strednými podnikmi, veľkými spoločnosťami, výskumnými ústavmi a vládou, ktorá to robí.“

Colin Willcock, predseda asociácie 5G Infrastructure Association, skupiny, ktorá stojí za partnerstvom v oblasti inteligentných sietí a služieb, a vedúci štandardizácie rádiových sietí v spoločnosti Nokia, uviedol, že Európa musí byť schopná formovať svoje mobilné siete tak, aby zodpovedali európskym hodnotám v oblastiach, ako je napr. ochrana dát. Ako ďalej dodáva Willcock: „Ak na tejto infraštruktúre zakladáme celé svoje budúce odvetvie, je veľmi dôležitá schopnosť ovplyvňovať ho.“ Mobilné siete rozširujú svoje chápadlá na čoraz viac aplikácií závislých od komunikácie. Rýchlejšie siete sú kľúčom k autonómnym vozidlám, internetu vecí, inteligentných miest a virtuálnej reality. Ako dodal Willcock: „Všetky tieto oblasti môžeme aplikovať na túto mobilnú komunikáciu a môžeme získať obrovské výhody.“

Cieľom partnerstva v oblasti inteligentných sietí je posilniť siete 5G, umožniť vedúce postavenie v priemysle a súčasne položiť základ budúcej generácie 6G. Pri príprave na nasadenie v roku 2030 môžu priemyselní partneri vrátane mimoeurópskych spoločností spolupracovať pri smerovaní k 6G a pracovať na overení koncepcie základných technológií.

Ako uviedol Willcock: „Ak nebudeme schopní vytvárať a ovplyvňovať túto technológiu v Európe, nebudeme spĺňať požiadavky a obmedzenia európskeho trhu. Je nevyhnutné, aby sme mali určitú technologickú suverenitu.“

Ďalšie tri partnerstvá v oblasti digitálnych technológií sú v oblasti vysoko výkonných počítačov; kľúčových digitálnych technológií; a fotoniky. Spolu päť verejno-súkromných partnerstiev vytvorí digitálny klaster asi 40 výskumných partnerstiev, ktoré sa majú vytvoriť v rámci budúceho výskumného programu EÚ Horizont Európa.

V rámci digitálneho klastra je všetkých päť vzájomne prepojených a vzájomne závislých. Mnoho nástrojov umelej inteligencie je potrebných na efektívne fungovanie 5G, zatiaľ čo umelá inteligencia je potrebná na spracovanie veľkého množstva údajov generovaných sieťami 5G. Aby bola Európa schopná formovať rozvoj týchto sektorov v súlade so svojimi nariadeniami a prioritami, ako je ochrana osobných údajov a AI zameraná na človeka, musí ovládať všetky kľúčové technológie.

To však neznamená, že by Európa mala vyrábať všetky svoje technológie. Ide o formovanie technológie, ktorá vychádza v súlade s prioritami Európy. Kľúčom je pochopenie celého hodnotového reťazca od digitálnej infraštruktúry po dátové priestory, až po použitie dátových riešení v rôznych priemyselných odvetviach, pričom do procesu sú zapojení hráči z iných častí sveta, hovorí Hahn.

Cieľom je posilniť celý hodnotový reťazec, nielen výrobcov technológie, uviedla Ana Garcia, generálna riaditeľka BDVA. Ako ďalej dodala Garcia: „Naozaj sa chceme v roku 2027 presvedčiť, že sme získali dôveru, zručnosti, nástroje a zaistíme, aby rôzne sektory vrátane verejného sektora mohli bezpečne prijímať technológie založené na bezpečnej AI, dátach a robotike.“

Dokument BVDA zverejnený tento týždeň hovorí o dvoch hlavných medzinárodne odlišných realitách Európy v tejto oblasti – o diverzifikovanom obchodnom prostredí a etickom regulačnom rámci. „Malo by sa to považovať skôr za silné ako za slabé stránky.“ Vyššia rozmanitosť Európy umožní správne konkurovať regiónom, v ktorých dominujú veľkí hráči, ktorí monopolizujú trh a vlastnia veľké dátové aktíva.

Päť digitálnych partnerstiev plánuje vzájomnú spoluprácu s cieľom zabezpečiť využitie svojich príslušných technológií. Ako uviedla Garcia: „Nechceme vyvíjať iba časť využívajúcu [dáta a AI], ale chceme, aby naši poskytovatelia technológií boli konkurencieschopní voči mimoeurópskym spôsobom, aby sme vyvíjali naše vlastné technológie. Toto zohľadňuje celý technologický hodnotový reťazec.“

Willcock však uviedol, že napriek pokračujúcim diskusiám s rôznymi partnerstvami rokovania chýbajú. Ako dodal: „Je to dôvod, ako môžeme pracovať s toľkými súčasne.“ Jednou z odpovedí by mohlo byť stretnutie všetkých partnerstiev v oblasti digitálnych klastrov raz ročne, aby sa diskutovalo o tom, ako môžu zaujať spoločný prístup.

Európska komisia v súčasnosti posudzuje návrhy partnerstiev. Po schválení rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 musia Európsky parlament a Rada Európy schváliť plány vrátane podrobností o možných synergiách medzi partnerstvami.

Medzi ďalšie digitálne partnerstvá patria:

Vysoko výkonné počítače

V roku 2018 zahájila Európska komisia vytvorenie verejno-súkromného ​​partnerstva so získavaním a inštaláciou superpočítačov po celej Európe. V septembri oznámila, že rozpočet EÚ, investície členských štátov a priemyslu do partnerstva sa zvýšia na 8-miliárd EUR v priebehu nasledujúcich siedmych rokoch.

EÚ dúfa, že zvýši svoju kapacitu superpočítačov a vyrobí svoje vlastné stroje, čím sa zníži jej závislosť od zahraničných dodávateľov hardvéru. EuroHPC nasmeruje Európu na ceste stať sa „najmodernejším kontinentom, pokiaľ ide o spracovanie údajov,“ uviedol komisár pre vnútorný trh EÚ Thierry Breton.

Fotonika

Ďalšie partnerstvo sa bude zaoberať fotonickými technológiami, ktoré slúžia na podporu inteligentných telefónov, laserov a mnohých lekárskych prístrojov. Cieľom partnerstva bude posilniť základné fotonické technológie s cieľom zabezpečiť európsku konkurencieschopnosť a technickú suverenitu, vylepšiť ekosystém inovácie fotoniky v Európe a zapojiť nadväzujúce odvetvia do stanovovania priorít priemyslu.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 6.11.2020, autor: kpa, rpa