Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

Nové číslo časopisu Akadémie/Správy SAV. Zdroj: https://www.sav.sk

Ako prebehli oslavy 70. výročia akadémie? Ako vznikala iniciatíva z radov vedcov a vedkýň SAV s cieľom popularizovať vedu už na základných školách? Pomôže popularizácii Malá projektová schéma SAV? Prečo nás nezaujímajú mená našich najvýznamnejších súčasných hudobných skladateľov? A ako sa vyvíja hospodárska situácia v regióne strednej a východnej Európy? Odpovede a ďalšie informácie sa dozviete v najnovšom čísle časopisu Akadémia/Správy SAV, ktorý práve vyšiel.

Na podujatí Víkend so SAV ústavy a centrá akadémie predstavili verejnosti výsledky svojich výskumov. Toto krásne podujatie a matiné v Slovenskom národnom divadle tak zavŕšili oslavy 70. výročia akadémie.

Alena Opálková Šišková z Ústavu polymérov SAV a Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV priblížila popularizačné aktivity občianskeho združenia ALL4SCIENCE. To za niekoľko rokov predstavilo stovkám žiakom a žiačok základných škôl vedu jedinečným spôsobom.

Marek Radvanský, člen Predsedníctva SAV zodpovedný za popularizáciu vedy a výskumu v akadémii, predstavil bližšie význam Malej projektovej schémy.

Michal Ščepán z Ústavu hudobnej vedy SAV sa v rozhovore pokúsil vysvetliť, prečo je dôležité udržiavať pri živote národné kultúrne dedičstvo a akým peripetiám čelili významní slovenskí skladatelia 20. storočia.

Ekonóm Richard Frensch vystúpil ako hlavný rečník na seminári Ekonomického ústavu SAV v rámci schémy Mobility Visit SAV. V rozhovore načrtol hospodársku situáciu v regióne strednej a východnej Európy.

Viac sa dozviete v najnovšom čísle dvojmesačníka Akadémia, ktorý predstavuje vedkyne a vedcov a mapuje dianie v Slovenskej akadémii vied.

Viac informácií:

Akadémia / Správy SAV – časopis Slovenskej akadémie vied

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 16. 8. 2023, autor: rpa