Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová výzva na podporu excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“

Výzva na podporu excelentných projektov Horizontu Európa. Zdroj: https://www.planobnovy.sk

Výskumná a inovačná autorita vyhlásila výzvu na podporu kvalitných projektových zámerov hodnotených vo vybraných výzvach rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa. Cieľom výzvy je podporiť excelentné projekty, ktoré boli predložené a vyhodnotené v rámci Horizontu Európa v nasledovných výzvach:  

  • Európska rada pre výskum (ERC – Starting grant, Advanced grant, Consolidator grant)  
  • Marie Skłodowska-Curie Akcie (MSCA Postdoctoral Fellowships – s výnimkou Global Fellowships)  
  • Widening participation – (ERA Chair) 

Výzva má alokáciu 10,7-milióna EUR a je otvorená do vyčerpania alokácie, najneskôr však do 31.12.2023. Všetky potrebné informácie o výzve nájdete na webe VAIA. 

Viac informácií:

Výzva: Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK

Zdroj: https://www.planobnovy.sk, zverejnené: 14. 8. 2023, autor: rpa