Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová výzva: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Výzva: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Zdroj: VAIA

Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR vyhlásila výzvu Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa.

Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch programu Horizont 2020 alebo Horizont Európa. Cieľom výzvy je podporiť výskumné aktivity a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa. Podporené môžu byť  výskumné a vývojové aktivity doplňujúce a nadväzujúce na projekty programu Horizont, ktoré umožnia ich kvalitnejšiu implementáciu.

Podpora bude realizovaná formou matching grantov, ktorými budú doplnkovo podporené bežiace a ukončené projekty slovenských inštitúcií z programov Horizont 2020 a Horizont Európa. Pôjde o komplementárne financovanie bežiacich projektov (napr. rozšírenie výskumu vrátane nákupu infraštruktúry, transfer technológií a pod.) a podporu už ukončených projektov (max. 1 rok po ukončení) s cieľom umožniť pokračovanie výskumu a vývoja.

Výzva má štyri uzávierky hodnotiacich kôl: 5. septembra 2023, 3. januára, 3. apríla 2024 a 27. júna 2024. V prípade vyčerpania alokácie vykonávateľ uzavrie výzvu aj skôr.

Alokácia výzvy je 8,3 mil. EUR (bez DPH).

Sprostredkovateľom je Výskumná agentúra.

Výzva je súčasťou Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plán obnovy a odolnosti SR v rámci Investície 1 Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT – European Institute of Innovation and Technology).

Viac informácií:

Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Zdroj: VAIA, zverejnené: 7. 7. 2023, autor: rpa