Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová štúdia podčiarkuje dôležitosť základného výskumu v inováciách

Nová štúdia ERC. Zdroj: https://erc.europa.eu

Nová štúdia ukazuje, že 40 % projektov financovaných Európskou radou pre výskum (ERC) bolo citovaných v patentových prihláškach na celom svete.

To zdôrazňuje dôležitosť základného výskumu pri riadení technologického rozvoja, tvrdí ERC. Jej správa je založená na údajoch zo 6 671 projektov financovaných od roku 2007. Zistilo sa, že tieto projekty základného výskumu cituje 172 683 prác, zatiaľ čo 34 513 patentových prihlášok ich uvádza ako referencie.

Najbežnejšou oblasťou uvádzanou v patentoch boli biologické vedy, po ktorých nasledovali fyzikálne vedy a inžinierstvo.

Predsedníčka Európskej rady pre výskum prof. Maria Leptin uviedla: „Tvorcovia politiky musia pochopiť dôležitosť hraničného výskumu pre inovácie. Výskumníci financovaní Európskou radou pre výskum nie sú akademici zo slonovinovej veže. Založili stovky spoločností a požiadali o pôsobivé množstvo patentov, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva.“

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, dodala: „Inovácie si vyžadujú prelomové nápady od skvelých hláv – a teraz o tom existujú ešte silnejšie dôkazy. S programom Horizont Európa sme zvýšili investície do výskumu na hraniciach poznania prostredníctvom Európskej rady pre výskum – svetového referenčného fondu financovania. Musíme v tom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, budovať európsku vedeckú excelentnosť a prinášať spoločnosti a hospodárstvu konkrétne výsledky.“

Analýzu vykonala skupina expertov z Univerzity v Bologni a Fondazione Bruno Kessler a ERC si ju objednala ako jedno z opatrení na posúdenie vplyvu jej financovania nad rámec vedy. Výsledky tejto práce využijú ďalší odborníci na vykonanie analýzy patentového prostredia pre súbor technológií, ktoré tvoria jadro malého počtu vybraných inovácií. Konečným cieľom celej úlohy je vykonať kvalitatívnu analýzu vplyvu výskumu financovaného ERC na vývoj identifikovaných inovácií.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://erc.europa.eu, zverejnené: 20. 1. 2023, autor: rpa