Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová štúdia o patentoch v oblasti vodíkových technológií

Štúdia o patentoch v oblasti vodíkových technológií. Zdroj: https://www.iea.org

Podľa novej spoločnej štúdie „Európskeho patentového úradu“ (EPO) a „Medzinárodnej energetickej agentúry“ (IEA) s názvom „Hydrogen patents for a clean energy future“ o patentoch na vodík sa vodíkové inovácie posúvajú smerom k dlho očakávaným riešeniam s nízkymi emisiami.

Kým Európska únia a Japonsko zaujali vedúcu pozíciu v nových vodíkových  technológiách, Spojené štáty strácajú pôdu pod nohami.

Uvedená štúdia využíva globálne patentové údaje na komplexnú a aktuálnu analýzu inovácií vo vodíkových technológiách. Je to prvá štúdia tohto druhu, ktorá pokrýva komplexné spektrum vodíkových technológií, od dodávok vodíka cez skladovanie, distribúciu a konverziu až po koncové aplikácie.

Nemecká spolková ministerka pre školstvo a výskum (BMBF) Bettina Stark-Watzinger vo svojom tlačovom vyhlásení za 11. januára 2023 k publikovanej štúdii „Európskeho patentového úradu“ (EPA) a „Medzinárodnej energetickej agentúry“ (IEA) uviedla: „Viac ako každý štvrtý patent v oblasti vodíka je registrovaný z Európskej únie, čo je celosvetová špička. Obzvlášť ma teší, že najväčší podiel v rámci EÚ má Nemecko s 11 %. Už teraz sme, vďaka vedcom a špecializovanému financovaniu výskumu, dosiahli silnú štartovaciu pozíciu a smerujeme k tomu, aby sa Nemecko stalo „vodíkovou republikou“ a nemecké vodíkové technológie exportným hitom. Skutočnosť, že žiadatelia o patenty pochádzajú zo všetkých oblastí hodnototvorného reťazca, ukazuje veľký potenciál vodíkových technológií “Made in Germany” svedčí pre intenzívnu podporu výskum a transferu poznatkov z oblasti vedy do sféry podnikania. Bude nevyhnutné rozšíriť aj spektrum konečných aplikácií, pretože vodík je tiež dôležitým stavebným kameňom pre dekarbonizáciu lodnej a leteckej dopravy, výrobu energie a tepla pre vykurovanie.“

EÚ a Japonsko – globálni lídri v patentovaní vodíkových technológií

Štúdia ukazuje kľúčové trendy vo vodíkových technológiách od roku 2011 do roku 2020, merané „medzinárodnými patentovými rodinami“ (IPF), z ktorých každá predstavuje vysoko hodnotný vynález, na ktorý boli podané patentové prihlášky dvom alebo viacerým patentovým úradom na celom svete. Správa tiež odhaľuje, že EÚ a Japonsko sú globálnymi lídrami v patentovaní vodíkových technológií, čo predstavuje 28 % a 24 % všetkých (IPF) podaných v danom období. Oba regióny zaznamenali za posledné desaťročie tiež výrazný rast.                                                                                                                                                                                                      V rámci EÚ vedie Nemecko (11 % globálnych IPF), Francúzsko (6 %) a Holandsko (3 %). Na rozdiel od toho, Spojené štáty, jediný hlavný žiadateľ, zaznamenali v rovnakom období pokles medzinárodných prihlášok na vodíkové technológie, čo predstavuje 20 % všetkých (IPF) súvisiacich s vodíkom. Medzinárodná patentová aktivita v oblasti vodíkových technológií z Južnej Kórey a Číny zostáva na nižšej úrovni, má však stúpajúcu tendenciu. Okrem týchto piatich najväčších inovačných regiónov existujú ďalšie krajiny, v ktorých sú významné vodíkové patenty, vrátane Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Kanady.

                                                                                               

Inovácie v boji proti klimatickým zmenám

Technológie výroby vodíka predstavovali väčšinu z celkových vodíkových patentov v období rokov 2011-2020. Správa tiež zistila, že vo všetkých segmentoch vodíkového hodnototvorného reťazca sa generovali nízkoemisné inovácie, oproti zavedeným technológiám, vo viac ako dvojnásobku medzinárodných patentových rodín. Zatiaľ čo výroba vodíka je v súčasnosti takmer úplne založená na fosílnych palivách, patentové údaje ukazujú masívny posun smerom k alternatívnym, nízkoemisným metódam, ako je elektrolýza. Technológie navrhnuté na zmiernenie klimatických zmien tvorili v roku 2020 takmer 80 % všetkých (IPF) súvisiacich s výrobou vodíka, pričom rast bol do značnej miery poháňaný silným nárastom inovácií v elektrolýze. Najinovatívnejšie regióny teraz súťažia o hostiteľskú, prvú fázu priemyselného nasadenia, pričom údaje naznačujú, že Európa získava vedúce postavenie ako miesto na investovanie do nových výrobných kapacít elektrolyzérov.

Najviac vodíkových patentov podávajú chemické a automobilové spoločnosti

Európsky chemický priemysel je na čele rebríčka najvýznamnejších prihlasovateľov patentov na inovácie v zavedených vodíkových technológiách. Dlhoročné skúsenosti v tomto sektore im tiež poskytli náskok v technológiách súvisiacich s klímou, ako je elektrolýza a palivové články. Značne aktívne sú aj automobilky a to nielen v oblasti techniky vozidiel. Za nimi nasledujú univerzity a verejné výskumné ústavy, ktoré v období rokov 2011 – 2020 prihlásili 13 % všetkých medzinárodných patentov súvisiacich s vodíkom, pričom na čele rebríčka sú francúzske a kórejské inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na nízkoemisné metódy výroby vodíka, ako je elektrolýza.

Viac informácií:

Zunehmend Wasserstoffpatente auf Umwelttechnologien – Europa und Japan an der Spitze

Wasserstoffpatente für eine Zukunft mit sauberer Energie

Europa vor Japan auf Platz eins bei Wasserstoffpatenten

Zdroj: https://www.bmbf.de; https://www.iea.org, zverejnené: 9. 2. 2023, autor: Dr. Blanka Hermanová; rpa