Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová štúdia o inováciách na Slovensku

CIVITTA a EIT Digital publikovali novú štúdiu o slovenskom inovačnom ekosystéme s názvom “Slovensko: Regionálne inovačné ekosystémy budúcnosti” (anglický názov: Slovakia: Regional innovation ecosystems of the future).

Štúdia zdôrazňuje dôležitosť regionálnych inovačných ekosystémov v procese dlhodobej ekonomickej transformácie Slovenska a predstavuje strategickú víziu pre slovenský inovačný ekosystém. V štúdii je venovaná veľká pozornosť piatim postupne vznikajúcim technologickým a inovačným komunitám v rôznych regiónoch Slovenska. Identifikácia a analýza inovačných komunít je výsledkom stoviek rozhovorov s najdôležitejšími predstaviteľmi slovenského inovačného ekosystému, ktoré CIVITTA spolu so Slovak American Foundation uskutočnila v priebehu roka 2020. 

Kľúčovým zistením ich spoločného úsilia je nasledovné:  špecificky sektorovo založené inovačné komunity môžu mať veľmi pozitívny vplyv na rozvoj miestnych a regionálnych ekonomík tým, že pôsobia ako gravitačná sila, ktorá pomáha efektívnejšie udržať a prilákať talenty, vytvárať zmysluplné väzby medzi startupmi, korporáciami a univerzitami, a prilákať viac investícií do regionálnych výskumno-vývojových kapacít. 

Cieľom štúdie je preto vyzdvihnúť slovenské regióny a mestá, ktoré si budujú reputáciu v podpore inovácií v konkrétnom sektore, napríklad vytváraním podporných programov, infraštruktúry alebo projektov. Okrem analýzy 5 rozvíjajúcich sa inovačných komunít na Slovensku, štúdia prezentuje vyše 20 rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi jednotlivých komunít a poukazuje na viac než 40 najsľubnejších slovenských startupov.

Slovakia: Regional innovation ecosystems of the future

Zdroj: CIVITTA, zverejnené: 15.1.2021, autor: rpa