Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová správa Erasmus Mundus

Správa Erasmus Mundus. Zdroj: SAAIC

Viete čo je Erasmus Mundus?

Cieľom centralizovnej akcie ErasmusMundus je podporiť excelentnosť a celosvetovú  internacionalizáciu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Nedávno vyšla nová správa analyzujúca výsledky druhej výzvy Erasmus Mundus na predkladanie návrhov v programovom období 2021-2027. Okrem iného tu nájdete aj porovnanie s predchádzajúcimi výzvami aj predchádzajúcim programovým obdobím.

Účelom tejto správy je predložiť štatistickú analýzu výsledkov druhej výzvy Erasmus Mundus na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027. Správa poskytuje aj porovnanie s prvou výzvou na roky 2021 – 2027, ako aj s predchádzajúcim programom na roky 2014 – 2020. Akcia Erasmus Mundus sa zameriava na podporu excelentnosti a celosvetovej internacionalizácie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (VŠ) prostredníctvom študijných programov na magisterskej úrovni, ktoré spoločne poskytujú a spoločne uznávajú VŠ so sídlom v Európe a mimo nej. Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus (EMJM) a Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) predstavujú dve nezávislé časti.

Viac informácií:

Erasmus Mundus, analysis of the results of the second 2021-2027 call (joint masters and design measures)

Zdroj: SAAIC; https://op.europa.eu, zverejnené: 14. 8. 2023, autor: rpa