Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová publikácia mapuje 20 rokov fungovania samosprávnych krajov na Slovensku

Publikácia: „20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001-2021“. Zdroj: http://samospravnekraje.sk

Združenie samosprávnych krajov SK 8 v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky (IVO) vydalo analytickú publikáciu s názvom „20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001-2021“. 6. júna 2022 v Bratislave ju predstavili editori Grigorij Mesežnikov a Viktor Maroši za účasti spoluautorov a zástupcov samosprávnych krajov.

Ambíciou publikácie je priblížiť odbornej i širokej verejnosti komplexnú informáciu o fungovaní samosprávnych krajov počas dvoch dekád. Publikácia obsahuje 11 kapitol, vďaka ktorým sa domáci aj zahraniční aktéri spoločenského a politického života dočítajú o histórií regionálnej samosprávy na území Slovenska, respektíve o postavení a úlohách súčasných žúp v demokratickom systéme štátu. Kniha obsahuje aj profily všetkých ôsmich samosprávnych krajov a kapitolu o združení SK 8, ktoré funguje už vyše 15 rokov.

Ako uviedol trnavský župan Jozef Viskupič: „Po 20 rokoch od vzniku samosprávnych krajov je čas na reflexiu i na načrtnutie ďalších krokov. Vydaním tejto publikácie chceme prispieť k zlepšeniu pochopenia postavenia a významu samosprávnych krajov vo fungovaní štátu a vo verejnej mienke. Veď župy denne zabezpečujú služby pre obyvateľov, ktorí jazdia po cestách II. a III. triedy, cestujú prímestskými autobusmi alebo navštevujú stredné školy či zariadenia sociálnych služieb. Prirodzene sme sa venovali aj financovaniu žúp, ktoré je jednozdrojové, čo je v kontexte jednostranne prijímaných vládnych a poslaneckých návrhov dlhodobo neudržateľné.“

SK 8 presadzuje dokončenie reformy verejnej správy, ktorá by prispela k zvýšeniu decentralizácie Slovenska. V tejto súvislosti bude kľúčové aj posilnenie fiškálnej autonómie samosprávnych krajov.

Podľa prezidenta IVO a ko-editora publikácie Grigorij Mesežnikova: „Príbeh samosprávnych krajov je pevnou súčasťou pokračujúceho príbehu demokratizácie a decentralizácie Slovenska. Teší ma, že sme pri príprave novej nadčasovej publikácie skĺbili akademickú expertízu so skúsenosťami z regionálnej praxe. Uvádzame ju symbolicky v roku, keď sa uskutočnia voľby do orgánov samospráv.“

Na napísaní 11 kapitol publikácie sa podieľali experti z oblasti histórie, politických vied, sociológie či ekonómie, ako León Sokolovský, Daniel Klimovský, Tomáš Černěnko, Ján Marušinec alebo Alexander Duleba.

Daniel Klimovský skonštatoval: „Je ľahké odsúdiť nový prvok v systéme a volať po ďalšej revolúcii. Na jednej strane sa treba zamyslieť, v akých podmienkach a politických kontextoch samosprávne kraje vznikali. Na strane druhej, oceňujem, že najmä v ostatných rokoch si samosprávne kraje našli miesto vo viacúrovňovom riadení štátu. V publikácii však ponúkame aj podnety na diskusiu k zlepšeniu ich fungovania, čo môže prispieť k modernizácii Slovenska ako pevnej súčasti Európskej únie.“

Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia samosprávnych krajov SK 8 zorganizovalo v apríli v bratislavskej Starej tržnici podujatie Deň regiónov 2022. Predstavené boli aktivity jednotlivých samosprávnych krajov, ako aj tradičné výrobky z regiónov. V diskusnej časti vystúpil aj predseda Európskeho výboru regiónov. Počas galavečera získalo 16 osobností premiérovo udeľovanú Cenu regiónov za príspevok k rozvoju života v regiónoch a zvládnutiu pandémie ochorenia Covid-19. Čestnú cenu in memoriam získal prvý predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubomír Roman.

Online verziu publikácie nájdete na https://bit.ly/3Mu5Bdm

Záznam tlačovej konferencie spojenej s predstavením publikácie formou diskusie nájdete na https://fb.watch/dtyZLuZ9M-/

Zdroj: http://samospravnekraje.sk, zverejnené: 7. 6. 2022, autor: rpa