Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová pomoc pre MSP v rámci hodnotového reťazca batérií pri prístupe k verejným financiám EÚ

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Zdroj: https://sciencebusiness.net

 

Jednotné kontaktné miesto zriadené EIT InnoEnergy má za cieľ zjednodušiť prístup k verejnému financovaniu EÚ pre start-upy a MSP v batériovom priemysle a pôsobiť ako katalyzátor súkromných investícií v tomto sektore.

EIT InnoEnergy zriadilo jednotné kontaktné miesto, ktoré bude usmerňovať start-upy a MSP v rámci hodnotového reťazca batérií pri hľadaní verejného financovania EÚ.

„Zabezpečenie verejného financovania EÚ je pečaťou kvality pre mnohých súkromných investorov a kľúčovým prvkom pre pokračovanie v zvyšovaní rastu v rýchlo rastúcich sektoroch, ako sú batérie,“ uviedol Thore Sekkenes, programový riaditeľ EBA v InnoEnergy. „Start-upy a malé a stredné podniky však často bojujú so zdĺhavými a zložitými procesmi, ktoré si vyžadujú čas a zdroje, ktoré začiatočníci v odvetví nemusia šetriť.“

Služba bola vytvorená v spolupráci s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, ktorý vedie Európsku alianciu batérií (EBA), ktorú v roku 2017 spustila Komisia a EIT InnoEnergy.

Batériový priemysel je strategickým sektorom a „kľúčovým bojiskom pre globálnu konkurencieschopnosť“, uviedol Šefčovič. „Služba jedného kontaktného miesta môže pomôcť umožniť efektívnejšie nasadenie verejných prostriedkov a vyriešiť medzery vo financovaní v niekoľkých segmentoch hodnotového reťazca batérií, od upstream aktivít, ako sú suroviny a aktívne materiály, až po recykláciu produktov po dobe životnosti.“

V pilotnej fáze sa služba zameria na uľahčenie prístupu k akcelerátorovému fondu Európskej rady pre inovácie (EIC), Inovačnému fondu, poradenským nástrojom Európskej investičnej banky a nástrojom rizikového dlhu a Európskej banke pre obnovu a rozvoj.

„Sú to nástroje, s ktorými pracujeme, pretože ich dobre poznáme a myslíme si, že sú najrelevantnejšie pre start-upy a MSP,“ uviedol pre Science|Business Baptiste Buet, riaditeľ obchodnej jednotky EÚ v EIT InnoEnergy.

Ak bude pilotný projekt úspešný, program by sa mohol otvoriť aj iným sektorom. „Naším zámerom je rozšíriť sa na ďalšie programy – priamo riadené, nepriamo riadené alebo dokonca riadené v členských štátoch,“ uviedol Buet.

Kým je služba bezplatná, žiadosti sa budú posudzovať z hľadiska ich vhodnosti pre program, aj keď neúspešní žiadatelia sa môžu prihlásiť znova. Úspešným žiadateľom sa najskôr ukáže, ako sa v týchto nástrojoch financovania orientovať. Nasledovať bude fáza hodnotenia vrátane kontroly vhodnosti odvetvia, aby sa zabezpečilo, že produkt alebo inovácie sú relevantné pre hodnotový reťazec batérií, a predbežné posúdenie ich oprávnenosti pre rôzne schémy financovania.

Keďže cieľom je využiť verejné financie ako katalyzátor pre súkromné financie, bude sa skúmať aj obchodný prípad projektu, ktorý podľa Bueta odlišuje platformu od iných iniciatív.

„Myslíme si, že je to naozaj dôležité, pretože investori z EÚ […] pozerajú na potenciál obchodných prípadov. A žiadatelia to niekedy trochu prehliadajú,“ uviedol. „Stratégia verejných financií musí byť súčasťou širšej finančnej stratégie spoločnosti.“

Účelom kontrol vhodnosti je ušetriť čas pre podniky, ale ako reťazový efekt by mali tiež poskytnúť schémam financovania EÚ zásobu dobre kvalifikovaných projektov. Proces podpory má trvať štyri týždne.

EIT InnoEnergy má portfólio viac ako 200 spoločností, a hoci to nespadá priamo do pôsobnosti novej služby, podniky budú hodnotené pre ďalšie investičné príležitosti.

„Ak sa nám prostredníctvom tohto procesu naskytne príležitosť investovať, potom na konci tohto preverovacieho procesu tím jedného kontaktného miesta odporučí spoločnosť do investičného procesu InnoEnergy,“ dodal Buet.

EIT InnoEnergy, jedna z deviatich znalostných a inovačných komunít Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT), sa zameriava na prepojenie akademickej obce, priemyslu a investorov na podporu energetickej transformácie.

Inovátori môžu teraz požiadať o jednotné kontaktné miesto tu.

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 5.4.2024, autor: rup