Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová politika otvorenej vedy na Štokholmskej univerzite

Södra huset
Politika otvorenej vedy na Štokholmskej univerzite vstúpila do platnosti 22. septembra 2022. Zdroj: https://www.su.se

Štokholmská univerzita je prvou univerzitou vo Švédsku, ktorá má celkovú politiku otvorenej vedy na základe rozhodnutia prezidentky univerzity Astrid Söderbergh Widdingovej. Politika popisuje celkový cieľ univerzity pri prechode na otvorený vedecký systém.

Najnovší návrh zákona o výskume pre Švédsko jasne uvádza, že cieľovým obrazom švédskych univerzít je prejsť na systém otvorenej vedy najneskôr do roku 2026, čo kladie nároky na univerzity aj samotných výskumníkov.

– Zozbieraná politika pre otvorenú vedu s príslušným plánom jasne naznačuje, že Štokholmská univerzita strategicky pracuje s implementáciou otvorenej vedy. Politika udáva smer otvorenej vedeckej práci a podporuje ďalší rozvoj, uviedol Wilhelm Widmark, hlavný poradca prezidenta s prevádzkovou zodpovednosťou za otvorenú vedu na univerzite.

V súlade s národnou cestovnou mapou

Politika je tiež v súlade s odporúčaniami Asociácie švédskych vysokých škôl (SUHF) a Národnou cestovnou mapou pre otvorenú vedu. Jednou z autoriek tejto politiky je Sabina Anderberg, senior poradkyňa v Štokholmskej univerzitnej knižnici a členka národnej pracovnej skupiny pre výskumné údaje v SUHF.

– Je dôležité mať špecifickú politiku, ktorá zviditeľní strategické smerovanie Štokholmskej univerzity pre otvorenú vedu. Táto politika zdôrazňuje a objasňuje zodpovednosť, ktorú musia univerzita a výskumníci prevziať, aby boli súčasťou prechodu na otvorený vedecký systém, dodala Sabina Anderberg.

Politika otvorenej vedy vstúpila do platnosti 22. septembra 2022 a nahrádza predchádzajúcu politiku výskumných údajov a staršiu politiku otvoreného prístupu.

Nová dohoda o reforme systému zásluh

Štokholmská univerzita prostredníctvom prezidentky univerzity Astrid Söderbergh Widding tiež podpísala Dohodu o hodnotení reformy výskumu, ktorá má v úmysle zmeniť systém zásluh pre výskumníkov.

Cieľom je reformovať postupy hodnotenia vo výskume tým, že sa výskumníkom umožní kvalifikovať sa na základe iných zásluh, ako je napríklad publikovanie v prestížnych vedeckých časopisoch. Za dohodou stojí Európska asociácia univerzít (EUA), Science Europe a Európska komisia a do procesu je zapojených viac ako 350 organizácií zo 40 krajín.

Čo je otvorená veda?

Otvorená veda znamená, že veda je transparentná, prístupná a opätovne použiteľná pre výskum, inovácie a vývoj.

FAIR princípy (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ako kľúčové slová pre dobrú správu výskumných informácií (vedeckých publikácií, výskumných údajov a iných výsledkov výskumu) znamenajú, že tieto informácie musia byť čo najlepšie vyhľadávateľné, dostupné, interoperabilné a opätovne použiteľné.

Správna dokumentácia a bezpečný manažment informácií počas celého výskumného procesu tvoria základ dobrého výskumu a sú súčasťou každodenného života každého výskumníka. FAIR neznamená automaticky otvorený prístup. Postup počas celého výskumného procesu je čo najotvorenejší a podľa potreby obmedzený.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, https://www.su.se; zverejnené: 7. 10. 2022, autor: rpa