Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová platforma Komisie o eurofondových projektoch

Obrázok
Nová platforma Európskej komisie “Kohesio”. Zdroj: https://twitter.com

Európska komisia spustila novú platformu Kohesio s cieľom stransparentniť využívanie európskych peňazí. Protikorupčným aktivistom a europoslancom to však nestačí. Chýbajú im informácie o konečných príjemcoch.

Nová verejná platforma „Kohesio“ bola spustená 17. marca 2023 a zhromažďuje informácie o viac ako 1,5-milióne projektov financovaných z troch hlavných fondov kohéznej politiky EÚ vo všetkých členských krajinách. Podľa údajov z platformy má Slovensko 10 237 eurofondových projektov.

Ako uviedla komisárka pre Kohéznu politiku Elisa Ferreira: „Politika súdržnosti je vďaka Kohesio transparentnejšia. Informácie o projektoch financovaných Kohéznou politikou už nebudú tajomstvom.“

Platforma združuje projekty financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), Kohézneho fondu (CF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktoré predstavujú najväčšie fondy politiky súdržnosti. Kohesio doplní trojročnú správu Komisie o jej dlhodobom programe štrukturálnych investícií a otvorenú platformu údajov.

Transparentné údaje

Kohesio sprístupňuje širokej verejnosti údaje, ktoré mali doteraz k dispozícii riadiace orgány eurofondových programov. Ferreira zdôraznila, že ide o nástroj, ktorý by mal pomôcť v boji proti populárnym mýtom o kohéznej politike. Napríklad malý vplyv na rast ekonomiky či jej obmedzenie na chudobné krajiny.

Údaje sú k dispozícii pre programové obdobie 2014-2020. Obsahujú aj odkazy na dokumenty operačných programov, z ktorých sa projekty financovali, údaje o príjemcoch peňazí a stave implementácie projektov.

Protikorupční aktivisti už dlho tlačili na vytvorenie databázy, ktorá by zhromaždila informácie o eurofondových projektoch a príjemcoch peňazí. Hovorilo sa o nej ešte v roku 2019, v čase Junckerovej komisie.

Neexistenciu systému, v ktorom by tieto údaje boli dostupné, kritizovala v marci 2021 štúdia 50 Najväčších príjemcov Spoločnej poľnohospodárskej politiky a Kohéznej politiky v každom členskom štáte, ktorú dal vypracovať europarlamentný výbor pre rozpočtovú kontrolu (CONT). Štúdia zároveň uviedla vytvorenie takejto datábazy do časti „odporúčania”.

EURACTIV Slovensko sa Európskej komisie pýtal, či je Kohesio odpoveďou na túto štúdiu. Hovorkyňa to priamo nepotvrdila, ale uviedla: „Platforma vychádza z dlhodobej priority Komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, ktorou je podpora transparentnosti a zapojenie občanov do politík a činností Únie. Cieľom je predovšetkým zvýšenie informovanosti a viditeľnosti projektov financovaných z Kohézneho fondu a zohľadňuje odporúčania, ktoré vzišli z politického a právneho rámca pre fondy Únie.”

Zaujímavosťou je, že štúdia volala aj po vytvorení databázy projektov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, tá však zatiaľ neexistuje.

Nástroj proti korupcii

Štúdia tvrdí, že spoločná databáza na európskej úrovni, ktorá by zahŕňala všetky projekty financované z dvoch najväčších rozpočtových položiek Únie, by pomohla prekonať problémy pri dohľadávaní konečných príjemcov finančných prostriedkov Únie.

Ako uviedol nemecký europoslanec Daniel Freund: „Koheslo je krokom vpred k väčšej transparentnosti výdavkov Únie. Konečne máme  projekty financované z prostriedkov Únie na jednom mieste. Môže to byť dôležitý nástroj v boji proti korupcii a zneužívaniu financií.“

Freund však zdôraznil, že platforme chýbajú niektoré základné informácie. Ako ďalej dodal: „Stále nevieme, kto sú koneční príjemcovia finančných prostriedkov. Nestačí, že nám Komisia povie: Túto sumu sme odovzdali ministerstvu XYZ. Musíme vedieť, ktoré spoločnosti projekt realizovali, a kto sú skutoční vlastníci.“

Podľa europoslanca si „iba vtedy môžeme byť istí, že peniaze Únie neskončia u kamarátov rôznych politikov, a že niekoľko mocných hráčov nebude mať neprimerané výhody“.

Pre predsedníčku CONT Moniku Hohlmeierovú je platforma „malým, no nedostatočným krokom vpred“ pre výrazné zlepšenie kontroly peňazí daňových poplatníkov.

Hohlmeierová dodala, že jej výbor už dlhé roky Komisiu žiada, aby vytvorila integrovaný systém, ktorý by umožnil vystopovať všetky projekty financované Úniou späť ku fyzickým osobám, ktoré z týchto peňazí profitujú.

Ako uviedli politici z Európskej ľudovej strany: „Požadujeme systém, ktorý spája všetky relevantné informácie o projektoch spolufinancovaných Úniou s údajmi o príjemcoch. Ak príjemcom nie je fyzická osoba, tak s informáciami o štruktúrach vlastníctva spoločnosti, aby bolo možné zistiť, ktorá fyzická osoba nakoniec profitovala z peňazí prijatých spoločnosťou.“

Ako ďalej uviedla Hohlmeierová: „Musíme byť schopní zhromaždiť jednotlivé sumy vyplatené z rôznych fondov Únie do jednej celkovej sumy, aby sa zviditeľnila existujúca koncentrácia peňazí Únie v rukách niekoľkých oligarchov, obchodných magnátov alebo dokonca politikov s konfliktom záujmov.“

Predsedníčka výboru dodala, že občania musia mať možnosť vidieť kam idú peniaze, ktoré odvádzajú na daniach, a to v súlade s existujúcimi pravidlami ochrany údajov.

Ako uzatvorila Hohlmeierová: „Nežiadame, aby sa zverejňovali osobné údaje každého malého poľnohospodára alebo podnikateľa, ktorý dostáva peniaze z Únie. Keď však ide o jednotlivcov, ktorí ročne dostávajú milióny eur z rôznych fondov alebo prostredníctvom netransparentného systému vlastníctva spoločností, údaje o týchto najväčších príjemcoch musia byť verejne dostupné.“

Viac informácií:

Najviac eurofondových projektov má Prešovský kraj, najmenej Trnavský (INFOGRAFIKA)

Nová platforma Európskej komisie “Kohesio”. Zdroj: trend.sk

Zdroj: https://euractiv.sk; https://kohesio.ec.europa.eu; https://twitter.com; https://www.trend.sk, zverejnené: 23. 3. 2022, autor: rpa