Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová platforma BAM na testovanie bezpečnej prevádzky vodíkových potrubí

Valves and pipelines
Vodík predstavuje špeciálne výzvy pre materiály a komponenty. BAM vykonáva výskum bezpečnej prevádzky potrubí na novom type testovacej platformy. Zdroj: https://www.bam.de

Spolkový inštitút pre výskum a testovanie materiálov (BAM) v Nemecku buduje testovaciu platformu pre bezpečnú prevádzku plynovodov na vodík a zemný plyn za 3,8-milióna EUR. Zariadenie má poskytnúť priemyslu a prevádzkovateľom plynárenských sietí príležitosť riešiť technické problémy rýchlo a prakticky a celkovo výrazne urýchliť nábeh na trh s vodíkom v Nemecku. Prvé časti testovacej platformy, ktorá pozostáva z rôznych modulov a zahŕňa celý rad testovacích možností, ktoré sú v Európe jedinečné, majú byť uvedené do prevádzky začiatkom roka 2023.

V záujme dosiahnutia klimatických cieľov a zníženia závislosti od fosílnych palív zohráva rozhodujúcu úlohu zelený vodík. Na skladovanie a prepravu plynu je zasa nevyhnutná bezpečná sieť plynovodov. Okrem vybudovania novej infraštruktúry plynárenskej siete pre čistý vodík sa v súčasnosti diskutuje o opätovnom vyčlenení existujúcich sietí zemného plynu. Do týchto sietí sa má privádzať určité percento vodíka.

Predtým, ako sa tak stane, je však potrebné objasniť množstvo otázok súvisiacich s bezpečnosťou, aby sa zabezpečila bezpečná a dlhodobá prevádzka existujúcej infraštruktúry. Patrí medzi ne napríklad vhodnosť materiálov v historicky vybudovanej niekoľkotisíc kilometrov dlhej potrubnej sieti, ako aj státisíce rozhraní do domácností a firiem. Molekuly vodíka, ktoré sú obzvlášť malé, môžu difundovať do materiálov a viesť k prasklinám a iným defektom.

Objasnenie týchto otázok a odvodenie vhodných bezpečnostných opatrení je možné len prostredníctvom testov v reálnych podmienkach. Sú stredobodom holistickej testovacej platformy BAM. Okrem iného bude obsahovať moduly na testovanie absorpcie, permeácie alebo akumulácie vodíka v materiáloch a komponentoch, ako aj online presnú analýzu.

Ako vysvetlil prezident BAM Prof. Dr. Ulrich Panne: „Vytvorením testovacej platformy významne prispievame k rýchlemu prechodu na vodíkovú ekonomiku. Na jednej strane tak zaisťujeme bezpečnosť systémov, ktorá je nevyhnutná pre ich ekonomickú životaschopnosť a ich akceptáciu verejnosťou. Zároveň pomáhame priemyslu a prevádzkovateľom sietí riešiť technické problémy.“

Okrem výstavby testovacej platformy buduje BAM ďalšie komplexné testovacie zariadenia pre moderné vodíkové technológie na svojom 12 km2 Technickom testovacom mieste v Brandenburgu. V pláne je okrem iného aj vysokotlakový testovací stojan do 1 000 barov, testovacie pole pre kvapalný vodík a ďalšia testovacia platforma na skúmanie všetkých technických procesov v okolí vodíkovej čerpacej stanice. Testovacia oblasť je súčasťou Vodíkového kompetenčného centra H2Safety@BAM, ktoré už zamestnáva približne 130 zamestnancov BAM.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.bam.de, zverejnené: 13. 4. 2022, autor: rpa