Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová infraštruktúra pre DESY Innovation Factory v Nemecku dostáva svoju podobu

Nákres DESY Innovation Factory v Altona Innovation Park. Dvojitá fasáda z tlačených sklenených panelov otvára súvislé zorné pole na schodisko ako dopravnú os v budove. Zdroj: https://www.desy.de

V areáli Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY v Nemecku realizuje architektonická kancelária Heinle, Wischer und Partner komplexnú laboratórnu a administratívnu budovu. Kancelária so sídlom v Berlíne má dlhoročné skúsenosti s plánovaním a projektovaním technicky náročných budov najmä pre vedecké inštitúcie. So šesťposchodovou vežou na západnom konci je budova navrhnutá ako náprotivok návštevníckeho centra DESYUM a „okno do vedy“, ktoré spája inštitúty univerzity v Hamburgu na severnej strane kampusu s centrálnym výskumom a administratívou budovou DESY z urbanistického hľadiska. Dizajn bol presvedčivý vďaka mimoriadne premyslenému usporiadaniu laboratórií, kancelárií a spoločných priestorov s ohľadom na prísne požiadavky na ekonomickú efektívnosť.

Druhá budova DESY Innovation Factory sa bude nachádzať v Altona Innovation Park, v bezprostrednej blízkosti kampusu DESY. Na tomto mieste nájdu ideálne príležitosti spoločnosti v štádiu rastu, ktoré pochádzajú z vedeckej komunity kampusu. Fasáda z tlačených sklenených panelov a otvorené prepojenie medzi poschodiami, ktoré prechádza diagonálne po hlavnej fasáde budovy od vchodu, robí komunikačné priestory viditeľnými navonok, čo symbolizuje koncept otvorenej inovácie. Zároveň továreň DESY Innovation Factory na tomto mieste označuje vstup do Science City Hamburg-Bahrenfeld zo západu. Návrh realizuje konzorcium TRAPEZ Architektur spolu s Blunck + Morgen Architekten.

Ako uviedol Dr. Arik Willner, technologický riaditeľ v DESY a zodpovedný za DESY Innovation Factory: „Vďaka týmto návrhom sa formuje DESY Innovation Factory. Oba plány poskytnú potrebný priestor pre inovačné aktivity na rozhraní medzi účastníkmi priemyslu a vedou. Toto bolo riešené dvakrát s otvoreným, flexibilným a zároveň stavom -of-the-art architektúry. DESY Innovation Factory je jedno centrum s dvoma budovami posilňujúcimi celoštátny inovačný ekosystém.“

Financovanie DESY Innovation Factory pochádza zo špeciálnych federálnych fondov a ich cieľom je posilniť inovačný ekosystém v relevantných budúcich odvetviach biologických vied, nových materiálov a nanovied. Centrum rovnakou mierou oslovuje start-upy, projekty spolupráce, ako aj etablované spoločnosti z uvedených oblastí. Celkové náklady predstavujú 105-miliónov eur.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.desy.de, zverejnené: 4. 2. 2022, autor: rpa