Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová dimenzia vo financovaní excelentného výskumu v Rakúsku

Mapa nových klastrov excelentnosti v Rakúsku. Zdroj: https://www.fwf.ac.at

Rakúsky vedecký fond (FWF) financuje, počnúc letom 2023, prostredníctvom „Iniciatívy excelentnosti – excellent=austria“ založenie piatich klastrov excelentnosti a inicioval zahájenie kooperatívnych projektov excelentného výskumu na jedenástich miestach v bezprecedentnom rozsahu. FWF a zúčastnené výskumné inštitúcie majú k dispozícii, počas prvých piatich rokov plánovaného desaťročného obdobia, investičný objem 135-miliónov EUR na financovanie špičkového výskumu budúcich tém.

Spolkový minister pre vedu, vzdelávanie a výskum (BMBWF) Martin Polaschek a prezident Rakúskeho vedeckého fondu (FWF) Christof Gattringer oznámili vo Viedni dlho očakávané rozhodnutie o financovaní excelentného výskumu.                

Prvé financovanie bolo oznámené v rámci „Iniciatívy excelentnosti – excellent=austria“ Rakúskej Spolkovej vlády na rozšírenie špičkového výskumu na univerzitách a neuniverzitných výskumných inštitúciách. Vedecká správna rada FWF vybrala z užšieho výberu päť klastrov excelentnosti, na základe viacstupňového rozhodovacieho procesu. Výber bol založený na odporúčaniach medzinárodnej poroty, ktorá hodnotila inovačný potenciál a vedeckú excelentnosť na základe globálnych partnerských recenzií. 

Ako uviedol Martin Polaschek, spolkový minister pre vedu, vzdelávanie a výskum (BMBWF): Nobelova cena Antonovi Zeilingerovi nám v neposlednom rade ukázala výnimočnosť, ktorá charakterizuje špičkový rakúsky výskum. Mojím cieľom je využiť tento potenciál a podporovať výskum v tejto krajine najlepším možným spôsobom. Nové klastre excelentnosti podporujú špičkový výskum medzi inštitúciami a posilňujú spoluprácu medzi domácimi výskumnými inštitúciami a budovanie ich profilu. Cieľom je tiež ďalej posilňovať viditeľnosť nášho špičkového výskumu na medzinárodnej úrovni.“  

Prezident Rakúskeho vedeckého fondu (FWF) Christof Gattringer ďalej dodal: „Dnešný deň je míľnikom pre špičkový rakúsky výskum. Vzhľadom na úroveň financovania a dlhodobé zameranie ponúkajú Clusters of Excellence úplne nové možnosti, ako sa dostať k podstate hlavných výskumných otázok. Kvalita a priekopnícky charakter všetkých príspevkov sú pôsobivé, čo tiež ukazuje potenciál univerzít a neuniverzitných výskumných inštitúcií.“                                          

„Rakúske klastre excelentnosti uvoľnia kreativitu a spustia synergie a ešte viac zviditeľnia rakúsky základný výskum na medzinárodnej úrovni,“ uviedol na záver predseda poroty Stephen Curry z „Imperial College London.“

Najväčšie rakúske projekty spolupráce v šiestich Spolkových krajinách Rakúska

Výskumníci z jedenástich univerzít a neuniverzitných výskumných ústavov spolupracujú v piatich nových klastroch excelentnosti. Viedenská univerzita je zapojená do všetkých piatich klastrov, Univerzita v Innsbrucku, Technická univerzita vo Viedni, Rakúska akadémia vied a Inštitút vedy a techniky Rakúsko sú zapojené do troch klastrov. Univerzita v Linzi a Stredoeurópska univerzita sú zapojené do dvoch klastrov. Rakúsky technologický inštitút, Lekárska univerzita v Grazi, Univerzita v Grazi a Univerzita v Salzburgu dopĺňajú klastre excelentnosti s jednou účasťou. Tímy s viac ako 100 vedcami spolupracujú v každom klastri päť rokov.

V centre pozornosti sú kľúčové témy ako energia, zdravie alebo vedomostná kríza

Nové rakúske klastre excelentnosti prehĺbia základný výskum na najvyššej vedeckej úrovni v kľúčových témach ako sú skladovanie energií, kvantové technológie, globálne zdravie, budúcnosť vedomostí a kultúrne dedičstvo Eurázie. Financovanie je možné použiť na vytvorenie dlhodobých štruktúr, atraktívnych rámcových podmienok a medzinárodného zviditeľnenia v zúčastnených inštitúciách. „Cluster of Excellence“ sa vyznačuje úspešnou kombináciou špičkového výskumu, školenia vedeného výskumom a podpory mladých talentov, ako aj národnej a medzinárodnej výmeny vedomostí. Okrem toho ústredný prvok vytvára transfer znalostí a technológií vo forme spolupráce s podnikmi a spoločnosťou.

Spoločné financovanie so zúčastnenými univerzitami a inštitúciami

Objem financovania jednotlivých klastrov tvorí 60 % podiel z „FWF Science Fund“ a 40 % podiel vlastných zdrojov participujúcich výskumných inštitúcií. Samotný FWF investuje 9 až 21-miliónov EUR na jeden klaster. Celkovo poskytuje FWF na prvých päť rokov približne 81-miliónov EUR, z čoho 13-miliónov EUR pochádza z fondov „NextGenerationEU“ z EÚ. Okolo 54-miliónov EUR pridávajú aj zúčastnené inštitúcie na rekordný objem projektov základného výskumu v Rakúsku.

Prehľad rakúskych centier excelentnosti

Exzellenzcluster „Quantum Science Austria

Rozlúštenie záhad kvantového sveta

Board of Directors a zúčastnené výskumné inštitúcie:

 • Gregor Weihs (Director of Research, Universität Innsbruck) – Markus Aspelmeyer (Universität Wien)
 • Francesca Ferlaino (Österreichische Akademie der Wissenschaften) – Johannes Fink (Institute of Science and Technology Austria) – Armando Rastelli (Universität Linz)
 • Oriol Romero-Isart (Universität Innsbruck)
 • Hannes-Jörg Schmiedmayer (Technische Universität Wien)

Exzellenzcluster Knowledge in Crisis

Pochopenie a prekonanie krízy poznania

Board of Directors a zúčastnené výskumné inštitúcie:

 • Tim Crane (Director of Research, Central European University) – Marian David (Universität Graz)
 • Katalin Farkas (Central European University)
 • Max Kölbel (Universität Wien)
 • Hans Bernhard Schmid (Universität Wien)
 • Paulina Sliwa (Universität Wien)
 • Charlotte Werndl (Universität Salzburg)

Exzellenzcluster „Materials for Energy Conversion and Storage“

Objavovanie nových materiálov pre budúcnosť bez emisií

Board of Directors a zúčastnené výskumné inštitúcie:

 • Günther Rupprechter (Director of Research, Technische Universität Wien)
 • Ulrike Diebold (Technische Universität Wien)
 • Stefan Freunberger (Institute of Science and Technology Austria) – Leticia González (Universität Wien)
 • Julia Kunze-Liebhäuser (Universität Innsbruck)

Exzellenzcluster „Microbiomes Drive Planetary Health“

Pochopenie významu mikrobiómov pre zdravie planéty

Board of Directors a zúčastnené výskumné inštitúcie:

 • Michael Wagner (Director of Research, Universität Wien)
 • Andreas Bergthaler (Österreichische Akademie der Wissenschaften, CeMM)
 • Christina Kaiser (Universität Wien)
 • Bernhard Lendl (Technische Universität Wien)
 • Christine Moissl-Eichinger (Medizinische Universität Graz) – Alexander Moschen (Universität Linz)
 • Leonid Sazanov (Institute of Science and Technology Austria) – Angela Sessitsch (Austrian Institute of Technology)

Exzellenzcluster „EurAsian Transformations“

Výskum kultúrneho dedičstva Eurázie

Board of Directors a zúčastnené výskumné inštitúcie:

 • Claudia Rapp (Director of Research, Österreichische Akademie der Wissenschaften)
 • Birgit Kellner (Österreichische Akademie der Wissenschaften) – Tijana Krstić (Central European University)
 • Melanie Malzahn (Universität Wien)
 • Walter Pohl (Österreichische Akademie der Wissenschaften) – Robert Rollinger (Universität Innsbruck)
 • Jens Oliver Schmitt (Universität Wien)

Prihlasovacia fáza na druhú líniu excelent=austria práve prebieha

Paralelne s klastrami excelentnosti spúšťa v súčasnosti Rakúsky vedecký fond (FWF) druhú líniu financovania „Iniciatívy excelentnosti“ s rozvíjajúcimi sa oblasťami. Tímy zo všetkých oblastí základného výskumu sú pprizvané, aby sa zaoberali úplne novými výskumnými myšlienkami a rozbili zavedené prístupy. Osobitná pozornosť sa venuje interdisciplinárnym a transdisciplinárnym projektom, ako aj umelecko-vedeckému výskumu. V prvej výzve na predkladanie návrhov bolo predložených 45 konzorcií a rozhodnutia o financovaní sa prijmú v marci 2024.

Viac informácií:

Prehľad o klastroch excelentnosti

Österreichs Exzellenzcluster

Zdroj: https://www.bmbwf.gv.at; https://www.fwf.ac.at, zverejnené: 29. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa