Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová analýza naznačuje, že nie všetky choroby sú v starobe nevyhnutné

Diseases hazards graph
Štúdia Oxford Population Health. Zdroj: https://www.ndph.ox.ac.uk

Nová modelová štúdia vedená britskými vedcami Oxford Population Health identifikuje, ktorým chorobám by sa dalo v starobe potenciálne vyhnúť prostredníctvom zdravého životného štýlu.

Populácia na celom svete starne, no dlhšia dĺžka života nemusí nevyhnutne znamenať viac rokov dobrého zdravia. Rastúce bremená chorôb spojených s vekom kladú väčšie nároky na už aj tak pod tlakom zdravotných služieb, ale je zlý zdravotný stav nevyhnutnou súčasťou starnutia? Nová analýza vedená spoločnosťou Oxford Population Health skombinovala matematické modelovanie so štatistikou „Big Data“, aby sa rozlíšili choroby silne spojené so starnutím a tie, ktorým by sa dalo potenciálne vyhnúť dobrými rozhodnutiami počas života. Výsledky boli zverejnené v odbornom časopise PNAS Nexus.

Tradičné metódy (ako sú proporcionálne Coxove modely nebezpečenstva) vyvinuté na odhadovanie súvislostí medzi potenciálnymi rizikovými faktormi a ochorením sú často nedostatočne vhodné na hodnotenie vplyvu veku, ako vysvetlil vedúci štúdie Dr. Anthony Webster (Oxford Population Health): „Boli vyvinuté moderné štatistické metódy na odhadnutie vplyvu rizikových faktorov, ako je fajčenie, na ochorenie, ktoré nepopisujú, ako sa mení riziko ochorenia s vekom. V dôsledku toho sa prehliadli dôležité vzorce chorôb súvisiace s vekom. Naša štúdia adaptovala „viacstupňový“ model rakoviny z 50. rokov a po prvýkrát ho použila na posúdenie výskytu rôznych chorôb súvisiacich s vekom.“

Podľa viacstupňového modelu vzniká rakovina prostredníctvom sekvencie genetických mutácií. Nedávne štúdie však zistili, že rovnaké genetické mutácie, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, prevládajú v mnohých tkanivách v celom tele a s pribúdajúcim vekom sa stávajú čoraz bežnejšími. Potenciálne sa môžu podieľať na celom rade rôznych chorôb okrem rakoviny, takže je pravdepodobné, že viacstupňový model by sa mohol vzťahovať aj na širokú škálu iných stavov.

Na preskúmanie toho tím použil údaje z UK Biobank, rozsiahlej biomedicínskej databázy a výskumného zdroja, ktorý obsahuje genetické informácie o životnom štýle a zdraví od pol milióna jednotlivcov v Spojenom kráľovstve. Z 800 rôznych chorôb zahrnutých do analýzy dve variácie viacstupňového modelu presne opísali výskyt viac ako 450 chorôb a identifikovali zhluky chorôb s veľmi odlišnými vzormi výskytu.

Pri prvom zhluku chorôb (nazývaných choroby s „neskorým nástupom“) bolo riziko, že sa vyskytnú, počas väčšiny života zanedbateľné, potom sa prudko zvýšilo so starobou. Tie mali tendenciu byť vážne, dokonca smrteľné, stavy ako mŕtvica, zlyhanie obličiek, poruchy aortálnej chlopne, šedý zákal a makulárna degenerácia a rakovina krvi.

Naopak, druhý zhluk chorôb (nazývaný „sporadické“ choroby) mal spočiatku malé riziko, ktoré sa počas života pomaly zvyšovalo, pričom staroba mala minimálny vplyv. Patrili medzi ne rôzne symptómy, ako je bolesť v hrudníku, kašeľ a črevné problémy, spolu so špecifickejšími ochoreniami, ako je celulitída (infekcie kože), tachykardia (rýchla srdcová frekvencia) a celý rad porúch trávenia.

Dr. Webster ďalej zhrnul: „Rýchly nárast rizika chorôb s neskorým nástupom spôsobuje, že sa v starobe javia ako nevyhnutné, zatiaľ čo slabý vplyv starnutia na riziko sporadických chorôb naznačuje, že sa im dá predísť. Ak dosiahnete vysoký vek bez toho, aby ste mali sporadické ochorenie, zdá sa, že existuje primeraná štatistická šanca, že ho nikdy nezažijete.“

V ďalšej fáze by tím chcel preskúmať, či existujú genetické rozdiely, ktoré predisponujú ľudí k sporadickým ochoreniam, a či je možné použiť iné modifikovateľné expozície, ako je strava alebo cvičenie, aby sa im vyhli.

Model by tiež mohol pomôcť zlepšiť včasnú detekciu choroby. Ako vysvetlil Dr. Webster: „Model dokáže kvantifikovať vaše riziko rôznych chorôb z hľadiska efektívneho veku. Skríningové programy by sa potom mohli optimalizovať na testovanie jedincov s rôznym vekom a rizikovými faktormi, ale s rovnakým rizikom ochorenia.“

Viac informácií:

Anthony J. Webster, Robert Clarke. Sporadic, late-onset, and multistage diseases. PNAS Nexus, Volume 1, Issue 3, July 2022, pgac095, https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgac095

Zdroj: https://www.ox.ac.uk, zverejnené: 26. 7. 2021, autor: rpa