Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nórska rada pre výskum zmrazila spoluprácu s Ruskom

Prerušenie spolupráce v oblasti výskumu a vzdelávania medzi Nórskom a Ruskom. Zdroj: Research Council of Norway

Logo

Nórska vláda prerušuje všetok dialóg s ruskými orgánmi a všetky inštitucionálne dohody medzi nórskymi a ruskými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami sú vo všeobecnosti pozastavené.

Nórska rada pre výskum ostro odsudzuje vojenské útoky Ruska na Ukrajinu. Výskumná rada vedie neustály dialóg s ministerstvom školstva a výskumu a nórskymi výskumnými inštitúciami a teraz dôkladne posudzuje dôsledky pre projekty, ktoré financuje.

Ako Výskumná rada sprísňuje vedomostnú spoluprácu s Ruskom

Prečítajte si viac o spolupráci v oblasti výskumu a vzdelávania s Ruskom na regjeringen.no:

The Government stops research and education cooperation with Russia (regjeringen.no – in Norwegian only)

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.forskningsradet.no, zverejnené: 8. 3. 2022, autor: rpa