Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nominácie na cenu Martina Filka

May be an image of 1 person and standing
Nominácie na cenu Martina Filka. Zdroj: SES

Cenu Martina Filka udeľuje Slovenská ekonomická spoločnosť (SES) za prínos k rozvoju ekonómie na Slovensku. Cenu udeľuje slovenským osobnostiam resp. osobnostiam s pobytom na území Slovenskej republiky do 40 rokov za vedecký prínos v oblasti ekonomického výskumu, prínos pre rozvoj hospodárskej politiky a dôkazmi podporovaného rozhodovania vo verejnej správe, ako aj popularizáciu ekonómie. Cena bude v roku 2022 udelená tretíkrát a je udeľovaná s dvojročnou periodicitou. Pokladáme za kľúčové, aby sme vybrali laureáta alebo laureátku svojou prácou skutočne napĺňajúcu odkaz Martina Filka. Návrhy na ocenenie predkladajú členovia Slovenskej ekonomickej spoločnosti, okrem členov predstavenstva (ktorí však môžu byť nominovaní).

Vaše nominácie zasielajte na adresu sea@slovakecon.sk do 1. marca 2022.

Návrhy obsahujúce životopis nominanta a zdôvodnenie návrhu musia byť doručené Rade Ceny Martina Filka. Počet nominácií v príslušnom ročníku nie je obmedzený, avšak ocenenie je možné získať len raz. Cena Martina Filka nemôže byť udelená žiadnemu z členov Rady Ceny Martina Filka, a to ani do dvoch rokov po skončení členstva.

Za členov Rady Ceny Martina Filka, ktorá z nominovaných kandidátov navrhuje laureáta alebo laureátku Ceny Martina Filka predsedníctvu Slovenskej ekonomickej spoločnosti, boli valným zhromaždením Slovenskej ekonomickej spoločnosti schválení: Asena Filková, ekonómka a manželka Martina Filka, Ľudovít Ódor, ekonóm a spoluautor projektu Hodnota za peniaze a Eduard Baumöhl, ex officio ako predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti.

Martin Filko (1980 – 2016) bol v čase jeho smrti hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky na Ministerstve financií SR. Doktorát z ekonómie získal v roku 2013 na Univerzite v Rotterdame, kde absolvoval aj magisterské štúdium ekonómie zdravia (2007). Na Komenského univerzite vyštudoval psychológiu (2004) a na Ekonomickej univerzite medzinárodné vzťahy (2005). V roku 2010 spoluzakladal Slovenskú ekonomickú spoločnosť a bol zvolený za jej Fellowa. Martin Filko publikoval výsledky svojho výskumu v prestížnych vedeckých časopisoch ako American Economic Journal: Microeconomics, Journal of Mathematical Psychology a Journal of Health Economics.

Viac informácií:

Štatút ocenenia Cena Martina Filka

Zdroj: https://www.slovakecon.sk, zverejnené: 22. 2. 2022, autor: rpa