Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nižšia miera investícií súkromného sektora do výskumu a vývoja v EÚ poháňaná štruktúrou hospodárstva

Sektorová distribúcia investícií do výskumu a vývoja. Zdroj: https://sciencebusiness.net

EÚ zaostáva za svojimi medzinárodnými konkurentmi, pokiaľ ide o podiel výskumu a vývoja v súkromnom sektore, podľa analýzy Európskej komisie vykonanej s cieľom pripraviť pôdu pre strategický plán pre výskumný program Horizont Európa na roky 2025 – 2027.

Analýza ukazuje, že spoločnosti financujú 59 % výskumu a vývoja v EÚ, čo je menej ako USA na úrovni 63 % a oveľa menej ako ázijskí konkurenti, ako sú Čína, Južná Kórea a Japonsko, kde spoločnosti predstavujú 76 %, 77 % a 79 % investície do výskumu a vývoja.

Časťou problému je štruktúra hospodárstva EÚ, čo znamená, že väčšina podnikových výdavkov na výskum a vývoj nesmeruje do sektorov, ako sú softvér a služby IKT a Life Sciences, ktoré majú vysokú intenzitu výskumu a vývoja.

Najväčší investori zo súkromného sektora do výskumu a vývoja v Európe, automobilové spoločnosti, tvoria takmer jednu tretinu celkových investícií. Ide však o sektor so stredne vysokou intenzitou výskumu a vývoja. Americké spoločnosti medzitým investujú podobný podiel do sektora s vysokou intenzitou výskumu a vývoja softvéru a služieb IKT, ako ukazuje vyššie uvedený graf.

Údaje pokrývajú 2 500 najväčších investorov do výskumu a vývoja na celom svete a uvádzajú, kde majú spoločnosti sídlo, nie to, kde sa investujú peniaze.

Aby toho nebolo pre EÚ ešte horšie, pandémia COVID-19 zasiahla výskum a vývoj v súkromnom sektore a v roku 2020 po prvýkrát za desaťročie klesli v EÚ podnikové investície.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 9. 6. 2023, autor: rpa