Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nezávislosť akreditačnej agentúry inšpiruje

Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Zdroj: TASR

Slovensko poslúžilo ako dobrý príklad pokroku v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Na stretnutí zástupcov ministerstiev školstva a akreditačných agentúr desiatich európskych krajín v Bruseli prezentoval slovenské riešenie predstaviteľ ministerstva. Podujatie organizovali Európska asociácia pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe (ENQA) spolu s Európskym registrom akreditačných agentúr (EQAR), ktoré odborne gestorujú dodržiavanie európskych štandardov a usmernení ESG 2015. ide o pokračovanie Bolonského procesu. Nezávislosť agentúr je jednou z ťažiskových požiadaviek. Vychádza z predstavy, že nezávislé vysoké školy musia byť akreditované nezávislými agentúrami. Pravidlá rozoznávajú nezávislosť v troch úrovniach – organizačnej, operačnej a rozhodovacej.

Kľúčové je ukotvenie agentúry vo verejnom priestore tak, aby nepodliehala politickým cyklom. Samostatný zákon je dobrý základ jej postavenia. Práve slovenský zákon ustanovuje dobrú rovnováhu medzi zainteresovanými stranami – Radou vysokých škôl, Slovenskou rektorskou konferenciu, Študentskou radou vysokých škôl a zamestnávateľskými organizáciami. Ministerstvo vymenúva členov orgánov na základe nominácií uvedených organizácií. Účastníci podujatia sa zaujímali o detaily prijímania zákona, keďže väčšinu zúčastnených krajín z juhovýchodnej Európy takéto legislatívne zmeny ešte čakajú.

Zdroj: HN; TASR, zverejnené: 20. 3. 2023, autor: rpa