Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

NextGenerationEU: Členské štáty vyčlenia 44-miliárd EUR na výskum a inovácie

Urgent measures adopted to speed up projects linked to the European  Recovery Facility (Next Generation EU) - articai
Publikácia Recovery and Resilience Scoreboard. Zdroj: https://ec.europa.eu

Európska komisia zverejnila 29. apríla 2022 tematickú analýzu výskumu a inovácií v kontexte hodnotiacej tabuľky Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF). Dokument je súčasťou série tematických správ na ilustráciu vplyvu RRF.

Výskum a inovácie (VaI) patria medzi najúčinnejšie nástroje na podporu hospodárstiev a konkurencieschopnosti EÚ. Sú tiež nápomocné pri zelených a digitálnych prechodoch. Nástroj na obnovu a odolnosť predstavuje jedinečnú príležitosť na urýchlenie rozvoja a transformácie systému výskumu a inovácií v členských štátoch. Opatrenia zahrnuté v plánoch sú zamerané najmä na zníženie roztrieštenosti vnútroštátnych systémov výskumu a inovácií, zvýšenie atraktívnosti kariéry vo výskume, uľahčenie prístupu k financovaniu, podporu transferu znalostí a technológií, ako aj investície do činností výskumu a inovácií v kľúčových oblastiach vrátane iniciatív viacerých krajín.

Celkové výdavky na plány obnovy a odolnosti v oblasti výskumu a inovácií sú približne 44,4-miliardy EUR. Opatrenia na výskum a inovácie zvyčajne predstavujú 4 až 13 % alokácie RRF v krajine. Tematické investície do výskumu a inovácií sa zameriavajú na zelenú transformáciu (energia, životné prostredie, doprava/inteligentná mobilita a obehové hospodárstvo), digitálne technológie a zdravie. V niekoľkých krajinách sú investície sprevádzané reformami politiky výskumu a inovácií.

Viac informácií:

RRF Thematic Analysis: Research and Innovation

Plán obnovy pre Európu

Zdroj: https://ec.europa.eu; https://era.gv.at, zverejnené: 10. 5. 2022, autor: rpa