Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nepridruženie Švajčiarska k Horizontu Európa by mohlo tvrdo zasiahnuť subjekty STEM – s dôsledkami pre inovácie

Dôležitosť Horizontu 2020 pre výskum spojený so STEM. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Podľa analýzy účasti Švajčiarska v predchádzajúcom programe Horizont 2020 by nepridruženie k Horizontu Európa mohlo mať neúmerný vplyv na oblasti, ako sú počítačové vedy, inžinierstvo a vedy o živote, ktoré sú motorom inovácií vo Švajčiarsku.

Podiel švajčiarskych vedeckých publikácií, ktoré sa týkali financovania z programu Horizont 2020, sa značne líšil, pričom 15 % publikovaných vedeckých, technologických a technických prác má financie EÚ. Program Horizont 2020 medzitým zohral len vedľajšiu úlohu v sociálnych vedách, ekonómii, humanitných vedách a medicíne, pričom financovanie EÚ priznalo menej ako 5 % autorov.

Pridruženie krajiny k Horizontu Európa je v súčasnosti blokované sporom medzi Bernom a Bruselom o širší vzťah Švajčiarska s EÚ.

Analýza je založená na údajoch z citačnej databázy Scopus, ktorá zahŕňa viac ako 35 000 prác. Uskutočnil ju Christian Rutzer, zástupca vedúceho Centra pre medzinárodnú ekonómiu a obchod na Bazilejskej univerzite.

Ako uviedol Rutzer: „Myšlienkou grafu bolo lepšie pochopiť, čo pridruženie Švajčiarska k rámcovým programom EÚ znamenalo pre výskum v minulosti a čo by to mohlo znamenať v budúcnosti.“

Švajčiarsko vytvorilo domáce alternatívy k programu Horizont Európa, ktoré prevádzkuje Švajčiarska národná vedecká nadácia. To by mohlo znamenať, že dopad nepridruženia k Horizontu Európa bude menej výrazný, ako naznačuje analýza, povedal Rutzer.

Ako ďalej dodal Rutzer: „Nie je to tak, že by Švajčiarsko prešlo z plného financovania Horizontu 2020 na nulové financovanie, ale graf ukazuje, že nepridruženie by mohlo mať heterogénny vplyv na oblasti výskumu. Švajčiarsko sa presadzuje ako líder v inováciách a výskum spojený s STEM je toho hlavnou súčasťou, takže strata financií je dôležitá.“

Okrem finančnej straty, ktorú by nepridruženie k Horizontu Európa mohlo mať, Rutzer na záver uviedol, že by to mohlo mať negatívny vplyv aj na švajčiarskych výskumníkov spolupracujúcich s inými európskymi partnermi, ako aj na to, že by sa stala menej atraktívnou destináciou pre vedcov.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 8. 3. 2023, autor: rpa