Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecký biotech získal vládny grant vo výške 20,7-milióna EUR na terapiu COVID-19

Apogenix

Nemecká biotechnologická spoločnosť Apogenix so sídlom v Heidelbergu oznámila, že získala finančné prostriedky vo výške 20,7-milióna EUR od nemeckého Spolkového ministerstva zdravotníctva (BMG)Spolkového ministerstva pre školstvo a výskum (BMBF) ako súčasť programu „Klinický vývoj liekov COVID-19 a ich výroba“.

Peniaze sa použijú na financovanie fázy III klinického skúšania lieku Apogenix asunercept u stredne ťažko až ťažko chorých, hospitalizovaných pacientov s COVID-19 a na rozšírenie jeho výroby.

Nemecká vláda bude financovať 80 % týchto nákladov a zvyšných 20 % pokryje hlavný investor spoločnosti Apogenix, dievini Hopp BioTech Holding.

Predbežné údaje z prebiehajúcej štúdie fázy II pri liečbe stredne ťažko až ťažko chorých pacientov s COVID-19 poskytli počiatočný dôkaz o účinnosti. Predpokladá sa, že asunercept má potenciál liečiť ťažko chorých pacientov s COVID-19 bez ohľadu na varianty vírusu SARS-CoV2.

Ako uviedol Thomas Hoeger, generálny riaditeľ spoločnosti Apogenix: „Je čoraz evidentnejšie, že okrem vakcín proti COVID-19 je naliehavá potreba účinných liekov na liečbu tých, u ktorých sa COVID-19 rozvinie bez alebo napriek očkovaniu.“ Očakáva sa, že asunercept zabráni smrti imunitných buniek a pľúcnych buniek, čo vedie k syndrómu akútnej respiračnej tiesne, čím sa zníži počet pacientov s COVID-19, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť.

Štúdia fázy III bude prijímať hospitalizovaných pacientov s COVID-19 s pokročilým ochorením, ktorí sú liečení kyslíkom okrem štandardnej liečby.

Viac informácií:

Apogenix Receives €20.7 Million in Public Funding for Pivotal Study and Preparation for Market Production of Asunercept for the Treatment of COVID-19

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://apogenix.com, zverejnené: 10. 12. 2021, autor: rpa