Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko zavádza nové pravidlá pre obehové hospodárstvo

Nové pravidlá pre obehové hospodárstvo v Nemecku. Obrázok: BMUV

Nemecké Spolkové ministerstvo pre životné prostredie a ochranu spotrebiteľa (BMUV) vo svojom tlačovom vyhlásení z 21. decembra 2021 komentovalo prvú návštevu novej ministerky Steffi Lemke.

Hlavnou prioritou novej ministerky Steffi Lemke bude, podľa jej slov: „Vybudovať a posilniť mesto Bonn ako medzinárodné sídlo OSN a dôležitých medzinárodných konferencií, najmä o hlavných otázkach udržateľného rozvoja našej doby“.

V súčasnosti sídli v Bonne približne 25 organizácií OSN. Jednou z najmladších inštitúcií je sekretariát OSN-GWOPA„Globálna aliancia pre partnerstvá vodných prevádzkovateľov“. Okrem toho sa v Bonne nachádza „Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia“ (ECMWF), ktoré sa do Bonnu presťahovalo zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie.

Rozsiahle inovácie vstúpili do platnosti od 1. januára 2022, aby sa predišlo zbytočnému  hromadeniu plastovému odpadu. Plastové tašky sú v Nemecku zakázané a požiadavka na zálohu sa rozšírila na všetky jednorazové plastové fľaše a plechovky od nápojov. Odpad z obalov by sa tak mal zbierať spoľahlivejšie a triediť podľa druhov, vďaka čomu budú vhodné na kvalitnú recykláciu. Okrem toho sa od roku 2022 miera recyklácie, ktorú musia výrobcovia obalov v Nemecku dosahovať, bude ďalej zvyšovať pre všetky typy obalov.

Spolková ministerka pre životné prostredie a ochranu spotrebiteľa (BMUV) Steffi Lemke tento krok ďalej komentovala: „Nemecko urobí v roku 2022 ďalší krok k výstupu zo „spoločnosti, ktorá vyhadzuje“…„Dlho sa diskutovalo o konci plastových tašiek, teraz zákaz konečne vstupuje do platnosti. Používanie plastových tašiek je výsledkom nášho márnotratného využívania fosílnych zdrojov, ako je ropa a tiež záplavy plastov v našom každodennom živote. Plastové tašky sú jedným z produktov, ktoré najčastejšie končia v životnom prostredí, v parkoch, na plážach a nakoniec aj v mori. Všetky predchádzajúce výnimky už neplatia a týmto spôsobom sa konečne vytvára prehľad pre spotrebiteľov podľa druhu a bude sa  môcť zbierať ešte viac plastov. V neposlednom rade to uľahčí aj recykláciu, aby boli suroviny v budúcnosti ešte lepšie.“

Od roku 2025 bude musieť byť takmer každá plastová fľaša vyrobená z rastúceho podielu recyklovaného plastu.

Od 1. januára 2022 budú v Nemecku naďalej povolené iba veľmi ľahké igelitové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov. Sú predovšetkým určené na hygienickú manipuláciu s otvorenými a rýchlo sa kaziacimi potravinami. Na tento účel stále neexistuje dobrá alternatíva a v dôsledku zákazu by sa na trh mohlo dostať viac tzv. „predbaleného tovaru“, čo by viedlo k ďalšiemu nárastu odpadu z obalov.

Mnohé flexibilné obchodné reťazce sa už medzičasom zaobišli bez obalov na sypké produkty všade, kde sa len dá. Zo zákazu sú vyňaté aj plastové tašky s hrúbkou steny nad 50 mikrometrov. Sú pomerne stabilné a preto sa zvyčajne používajú ako vrecia na opakované použitie, čím sa zabraňuje ďalšiemu vzniku odpadu. Už v júli 2021 boli v celej EÚ zakázané určité plastové výrobky na jedno použitie, pre ktoré existujú ekologicky lepšie alternatívy.

Povinné zálohovanie sa rozšíri

Od roku 2022 bude záloha povinná aj na takmer všetky nevratné plastové fľaše od nápojov. Okrem toho bude potrebné zložiť zálohu na všetky nápojové plechovky. Novelou zákona sa končia aj doterajšie výnimky pre niektoré nápoje v plastových fľašiach a plechovkách.

V budúcnosti platí jednoznačná zásada: „Ak je nevratná nápojová fľaša vyrobená z plastu, bude podliehať zálohe“.

Výnimky pre ovocné šťavy, alebo miešané alkoholické nápoje v nevratných plastových fľašiach od nápojov, alebo nápojových plechoviek už neplatia.   

Na mlieko, alebo mliečne výrobky v plastových fľašiach platí prechodné obdobie do roku 2024. Nápojové obaly, ktoré sú už na trhu, je možné bezplatne predávať najneskôr do 1. júla 2022.

Kvóty na recykláciu sa zvýšia

Duálne systémy financované priemyslom a obchodom budú musieť od roku 2022 dosiahnuť vyššie kvóty na recykláciu. V budúcnosti budú musieť zabezpečiť, aby sa 90 % použitých železných kovov, hliníka, skla, papiera, lepenky a kartónových obalov recyklovalo. Nová minimálna kvóta 80 % platí pre nápojové kartóny a 63 % pre plasty. To znamená, že z príslušných obalov sa musia znovu získať podstatne hodnotnejšie materiály, z papiera sa musí vyrobiť nový papier a z plastov sa musia vyrobiť nové plastové výrobky. Spaľovanie, alebo energetické zhodnocovanie odpadu sa nepovažuje za recykláciu. Duálne systémy v roku 2020 splnili a v priemere dokonca prekročili všetky súčasné požiadavky na kvóty. Napríklad 90,6 % papierových, kartónových a kartónových obalov, zahrnutých do systémov, bolo recyklovaných (predchádzajúci cieľ: 85 %). 60,6 % plastových obalov bolo recyklovaných (predtým cieľ: 58,5 %), 76 % obalov z nápojových kartónov (predtým cieľ 75 %).

Za recyklovateľné materiály sa považujú plasty, železné kovy / pocínovaný plech, hliník, sklo, papier / kartón / kartón a kompozity alebo nápojové kartóny.

Od roku 2022 by mali mať plasty celkovú mieru recyklácie 63 %; V roku 2018 bol cieľ pod 40 %, od roku 2019 pod 60 %. Železné kovy / pocínovaný plech by mali mať od roku 2022 mieru recyklácie 90 %; V roku 2018 bol cieľ nad 60 %, od roku 2019 pod 80 %. Očakáva sa, že hliník bude mať od roku 2022 mieru recyklácie 90 %; V roku 2018 bol cieľ 60 %, od roku 2019 pod 80 %. Sklo by malo mať od roku 2022 mieru recyklácie 90 %; V roku 2018 bol cieľ pod 80 %, od roku 2019 pod 80 %. Papier / kartón / kartón by mal mať od roku 2022 mieru recyklácie 90 %; V roku 2018 bol cieľ pod 80 %, od roku 2019 cez 80 %. Kompozitné, alebo nápojové kartóny by mali mať od roku 2022 mieru recyklácie 80 %; V roku 2018 bol cieľ pod 70 %, v roku 2019 pod 80 %.                                                                                     

Zákon o obaloch z roku 2019 sa v súčasnosti prehodnocuje s cieľom jeho ďalšieho prehĺbenia v aktuálnom legislatívnom období. Dôraz sa bude klásť na zlepšenie koordinácie medzi  duálnymi systémami a obcami. Okrem toho sa v súčasnosti skúma, ako možno nastaviť ešte silnejšie stimuly na výrobu a používanie ľahko recyklovateľných obalov. Okrem toho sa bude v konečnom dôsledku ešte efektívnejšie propagovať používanie ekologicky prospešných a opakovane použiteľných nápojových obalov.  

Už od 1. januára 2023 musí byť v pohostinstve ku každému jednorazovému plastovému obalu a každému jednorazovému poháru byť ponúknutá aj opakovane použiteľná alternatíva.

Cieľom je trvalo udržateľné zníženie spotreby takýchto obalov, ktoré majú často len veľmi krátku životnosť. Spotrebitelia sa potom môžu slobodne rozhodnúť, či uprednostnia príjem svojich potravín a nápojov na spotrebu v opakovane použiteľných obaloch.

Viac informácií:

Tlačové vyhlásenie k nástupu novej ministerky (BMUV) Steffi Lemke do úradu:

Ministerin Lemke zum Antrittsbesuch in Bonn

Informačná grafika zobrazuje požiadavky na recyklačné kvóty pre recyklovateľné materiály. Požiadavky sú rozdelené na roky, požiadavky od roku 2018, požiadavky od roku 2019 a požiadavky od roku 2022. Zdroj: BMUV

Zdroj: https://www.bmuv.de, zverejnené: 20. 1. 2022, autor: Dr. Blanka Hermanová, rpa