Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko zahájilo prípravu akčných plánov pre horúčavy

Pred kanceláriou sú v prevádzke postrekovače trávnika. Zdroj: https://www.deutschlandfunk.de

Cielenejšia krízová komunikácia, akčné plány ochrany pred horúčavami a ďalšie opatrenia by mali pomôcť lepšie pripraviť nemecké obyvateľstvo na vlny horúčav a extrémne počasie. Spolková vláda a vlády Spolkových krajín Nemecka, mestá a obce sú ochotné konať, avšak jednotný, celoštátny plán pre horúčavy zatiaľ neexistuje.

Aby bolo možné lepšie reagovať na zdravotnú hrozbu spôsobenú extrémnymi výkyvmi počasia s vysokými teplotami, zahájilo Nemecko  prípravu akčných plánov pre horúčavy. Už roky sa v Nemecku diskutuje o strednodobých a dlhodobých opatreniach, ako je rozširovanie zelených plôch vo veľkých mestách a prispôsobovanie mestskej infraštruktúry s cieľom lepšej prípravy na vlny horúčav.

Popri takýchto krokoch, ktoré sa väčšinou spomínajú aj v súvislosti s adaptáciou na globálne otepľovanie, sa čoraz častejšie dostávajú do popredia aj konkrétne krátkodobé akčné plány pre akútne horúčavy.

Aké kroky podniká a plánuje Nemecká Spolková vláda?

Spolková ministerka pre ochranu životného prostredia, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa (BMUV) Steffi Lemke (Strana zelených), sa vo svojom rozhovore pre Deutschlandfunk 13. júla 2023 zmienila aj o pripravovanej „Vodnej stratégii Nemecka“, ktorú plánuje uskutočniť „Koalícia semaforov“, podľa ktorej by sa mala realizovať „prevencia proti suchu.“ Je tiež dôležité zdôrazniť, že „dodávka pitnej vody pre ľudí musí byť prioritou v každej situácii.“

Spolková ministerka pre ochranu životného prostredia, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa (BMUV) Steffi Lemke v rozhovore apelovala aj na samosprávy: „Oveľa viac miest a obcí by si malo zorganizovať svoje preventívne opatrenia prostredníctvom vlastných akčných plánov proti horúčavám.“ 

Okrem „Spolkového ministerstva životného prostredia jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa“ (BMUV)  je za tému akčných plánov pre horúčavy zodpovedné aj „Spolkové ministerstvo pre zdravotnú starostlivosť“ (BMG) Zatiaľ však neexistuje jednotný nemecký, celonárodný núdzový, alebo akčný plán pre horúčavy. V dohode „Koalície semaforov“ sa uvádza, že súčasťou zákona  o prispôsobení sa klimatickým zmenám by mala byť obsiahnutá aj „prevencia proti horúčavám.“

Spolková ministerka pre ochranu životného prostredia, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa (BMUV) Steffi Lemke v rozhovore pre Deutschlandfunk spomenula aj: „Klimatické adaptačné opatrenia pre sociálne zariadenia v obciach, najmä pre skupiny, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté teplom, napríklad klimatologické adaptačné opatrenia v nemocniciach, v denných stacionároch ako tieniace opatrenia“.

Ministerka tiež poukázala na „praktickú príručku od Nemeckej Spolkovej agentúry pre životné prostredie“(UBA) o tom, ako prijať preventívne opatrenia proti horúčavám a suchu a tiež na  kampaň „Darca tieňa“, praktickú príručku s odporúčaniami ako sa správať keď sú horúčavy, najmä pre zraniteľné skupiny ľudí.

Podľa WHO má dohoda o riadiacej inštitúcii zmysel. Na pozadí decentralizovaných alebo spolkovo zdieľaných zodpovedností sa v Nemecku odporúča zriadenie „centrálneho koordinačného úradu“, ako uvádza vo svojich odporúčaniach „Nemecká  Spolková agentúra pre životné prostredie“(UBA). Agentúra navrhuje Spolkovým krajinám Nemecka zriadiť centrálny koordinačný bod na štátnej úrovni v úrade verejného zdravia.

Počet dní s najvyššou teplotou najmenej 30 C v Nemecku v rokoch 1960 – 2021. Zdroj: https://www.deutschlandfunk.de

Viac informácií:

Gesundheitsrisiko Hitze

Nationale Wasserstrategie der Bundesregierung

Praktická príručka Agentúry pre životné prostredie: Praxisleitfaden des Umweltbundesamtes

Príručka kampane „Darca tieňa“: Schattenspender-Kampagne

Zdroj: https://www.deutschlandfunk.de, zverejnené: 22. 8. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa