Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko vytvorí nové centrá pre výskum zdravia

Familie besucht Angehörige im Krankenhaus

Nemecko má založiť dve nové výskumné centrá pre duševné zdravie a zdravie detí, pričom ministerstvo školstva a výskumu investuje do každého centra 500 000 EUR.

Nové centrá, ktoré pôsobia ako výskumné siete pre konkrétne zdravotné problémy, sa zamerajú na zlepšenie diagnostiky, liečby a prevencie chorôb duševného zdravia a chorôb ovplyvňujúcich deti a dospievajúcich.

Počas nasledujúcich šiestich mesiacov budú vybrané centrá, ktoré združujú šesť až sedem výskumných inštitúcií, pracovať na vývoji spoločnej stratégie a cieľov zameraných na pokrok v oblasti základného, ​​klinického, preventívneho a zdravotníckeho výskumu v týchto dvoch oblastiach.

Nemecko už má šesť zdravotných centier zameraných na cukrovku, rakovinu, infekčné, neurogeneratívne, kardiovaskulárne a pľúcne choroby.

Viac informácií

Zdroj: https://sciencebusiness.net; BMBF, zverejnené: 12.3.2021, autor: rpa