Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko sa priblížilo k cieľu výdavkov 3,5 % HDP na výskum a vývoj

A research scientist works at a microscope.

Podľa najnovších vládnych údajov sa Nemecko priblíži k svojmu cieľu, ktorým je vynaložiť 3,5 % HDP na výskum a vývoj.

Vo vydaní Federálnej správy pre výskum a inovácie do roku 2020 sa národné výdavky na výskum a vývoj po viac ako desiatich rokoch rastu pohybujú nad hranicou 3 % HDP. V roku 2018 sa do výskumu a vývoja v Nemecku investovalo 3,15 % HDP. Nemecká vláda plánuje dosiahnuť hranicu 3,5 % HDP do roku 2025.

Nemecko je jednou z mála európskych
krajín, ktoré dokázali udržať finančnú podporu na výskum a vývoj aj počas
finančnej krízy v roku 2008 a následne v období po kríze.

V roku 2020 v lete Nemecko prevezme predsedníctvo Rady Európskej únie s výskumným programom zameraným na digitalizáciu, zdravie a zmeny klímy v čase, keď sa Európa snaží vyrovnať s pandémiou COVID-19 a jej dopadom na spoločnosť a hospodárstvo.

Germany newsbyte

Zdroj: https://sciencebusiness.net, BMBF, zverejnené: 18.5.2020, autor: rpa