Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko prebralo predsedníctvo Rady EÚ

The Brandenburg Gate in Berlin.

1. júla 2020 Nemecko na pol roka preberá predsedníctvo Rady Európskej únie. Vo vyhlásení vlády o predsedníctve z 18. júna 2020 uviedla nemecká kancelárka Angela Merkel: „Je to povinnosť, na ktorú sa veľmi teším a na ktorú sa teší celá nemecká vláda. Európa nás potrebuje, rovnako ako potrebujeme Európu – nielen ako historické dedičstvo, ktoré sme dostali ako darček, ale ako projekt, ktorý nás zavedie do budúcnosti.“

Pod heslom „Spoločne za oživenie Európy“ si Nemecko stanovilo svoje zameranie na predsedníctvo krajiny v Rade Európskej únie.

Nemecké predsedníctvo sa zameriava na tieto oblasti:

  • prekonanie krízy koronavírusu v dlhodobom horizonte, ako aj hospodárske oživenie
  • silnejšia a inovatívnejšia Európa
  • spravodlivá a udržateľná Európa
  • Európa bezpečnosti a spoločných hodnôt
  • silná Európa na svete

Prekonanie pandémie COVID-19 je hlavným cieľom nemeckého predsedníctva Rady Európskej únie. EÚ a jej členské štáty môžu krízu účinne a trvalo prekonať iba dlhodobým obmedzením vírusu COVID-19, investovaním do európskeho hospodárstva, plným využitím inovačného potenciálu a posilnením sociálnej súdržnosti. Nemecké predsedníctvo Rady Európskej únie chce pomôcť zvládnuť túto úlohu spoločne a cielene a pomôcť Európe oživiť sa. Cieľom je, aby sa z tejto krízy Európa stala silnejšou, udržateľnejšou a spravodlivejšou.

V minulosti boli krízy v EÚ vždy príležitosťou na prehodnotenie súčasného stavu a na to, aby boli ešte lepšie pripravené čeliť budúcim výzvam. Spoločne musíme sústrediť svoju pozornosť na hlavné transformačné procesy našej doby, ako sú zmena podnebia, digitálna transformácia a vyvíjajúci sa svet práce. Európska únia tiež stojí za environmentálnou, sociálnou a ekonomicky udržateľnou prosperitou, ktorú vytvára.

Nemecko sa zaviazalo k rýchlemu prijatiu viacročného finančného rámca (Multinational Financial Framework – MFR) a k rýchlemu vytvoreniu fondu na oživenie hospodárstva s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľné hospodárske a sociálne oživenie s ambicióznymi investíciami do ochrany klímy, výskumu a digitálnej transformácie. Týmto spôsobom môže Európska únia s obnovenou energiou reagovať na výzvy, ktoré prináša táto kríza, a plniť svoje dlhodobé strategické ciele v rýchlo sa meniacom svete.

Vo svete rastúcej rivality medzi hlavnými mocnosťami musí európska politika posilniť schopnosť Európy konať v širšom svete s cieľom brániť európske záujmy a hodnoty a prevziať našu zodpovednosť vo svete. Nemecko sa zaviazalo k medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách a ľudských právach, v ktorých Európska únia zohráva úlohu pri formovaní štandardov a noriem na celom svete.

Migračná politika je naďalej naliehavou otázkou. Európa potrebuje nový začiatok v reforme spoločného azylového systému: Politický dialóg o právnom štáte sa musí z dlhodobého hľadiska medzi členskými štátmi posilniť prostredníctvom komplexných diskusií na základe novej správy EK o právnom štáte.

Do konca roka 2020 sa majú uskutočniť intenzívne rokovania o vzťahoch so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie, ktoré v mene EÚ bude viesť hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier. Nemecko sa bude usilovať o zabezpečenie pokračujúcej súdržnosti EÚ-27. Cieľom nemeckého predsedníctva je atraktívna dohoda pre obe strany na základe spoločne odsúhlasenej politickej deklarácie.

Federal Government | Home Page

Zdroj: https://www.eu2020.de, zverejnené: 2.7.2020, autor: rpa